Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Oudervereniging

Het Groene Eilandje is meer dan een school: het is onze buurt in het klein. De school stopt niet aan de schoolpoort. Leraren, leerlingen en ouders nemen samen de verantwoordelijkheid om van de school een fijne plek te maken voor iedereen. De oudervereniging werkt hier actief aan mee. Dat doen ze door te helpen bij de organisatie van alle schoolfeesten, uitstappen en grote projecten.

We werken, klussen en vieren samen zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten. Zo leren ouders elkaar én het schoolteam beter kennen. Alle opbrengsten van onze activiteiten investeren we in een betere, groenere school voor onze kinderen.

Vergaderingen van de oudervereniging

We vergaderen zes keer per jaar om deze activiteiten te organiseren. Iedereen is meer dan welkom om aan te sluiten. Dit schooljaar vinden de vergaderingen plaats op 3/9, 13/10, 12/1, 11/3 en 18/5. We starten steeds om 20 uur.

Heb je als ouder niet veel tijd, maar wel zin om mee te helpen? Laat ons het zeker weten, of spring eens binnen op onze maandelijkse koffiemomenten. Die vinden plaats op elke tweede woensdag van de maand (als het geen vakantie is). De koffiemomenten starten om 9 uur.

Een sterke school heeft een sterke oudervereniging nodig. Wil je graag je steentje bijdragen? Spreek ons aan de schoolpoort aan of contacteer ons via ov.hetgroeneeilandje@gmail.com. Iedereen is welkom!