Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Praktisch

Enkele afspraken om een goede schoolwerking te kunnen garanderen.

07u30 – 08u30  vooropvang in de refter
08u30 – 08u45  poort open, ontvangst in de klas
08u45 – 10u25  activiteiten
10u25 – 10u40  speeltijd
10u40 – 11u30  activiteiten
11u30 – 12u20  middageten voor de speelklas (tot 12u10)

Activiteiten voor de 1ste,2de en 3de kleuterklas

12u20 – 13u40  middagdutje voor speelklas (tot 13u25)
                          middagpauze voor 1ste, 2de en 3de kleuterklas

13u30                poort open
13u40 – 15u20  namiddagactiviteiten
15u20                poort gaat open voor ouders

15u30 - 17u       naopvang

Op woensdag stoppen de activiteiten om 12u20. Er is deze dag geen naopvang.

07u30 – 08u30  vooropvang in de refter
08u30 – 08u45  poort open, ontvangst in de klas
08u45 – 10u25  les
10u25 – 10u45  speeltijd
10u40 – 12.20   les
12u20 – 13u40  middagpauze
13u30                poort open
13u40 – 15u20  les
15u20                afhalen van de leerlingen op de speelplaats
15u30 - 17u       naopvang

Op woensdag stoppen de lessen om 12u20. Er is deze dag geen naopvang.