Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het kleuter- en lager onderwijs.

Hier vind je het algemene schoolreglement van

Ons schooleigen reglement wordt momenteel herbekeken.