Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Park en buurt

Het Groene Eilandje is een echte buurtschool in Park Spoor Noord. De kinderen die je ziet spelen in het park, spelen ook op onze speelplaats. De omgeving van de school biedt ruimte om te groeien, te spelen en te leren. Het park is onze tuin. Daar leren, genieten, sporten, spelen en fietsen we.

Samenleving in het klein: diversiteit, respect en verantwoordelijkheid

De school is de buurt in het klein. We omarmen de diversiteit van 2060. We hebben respect voor ieders achtergrond, eigenheid en interesse. Zo voelt iedereen zich welkom, aanvaard en gewaardeerd.

Ouders, leraren en leerlingen nemen samen de verantwoordelijkheid om van de school een fijne plek te maken voor iedereen. We communiceren duidelijk en respectvol met elkaar. We passen principes van nieuwe autoriteit toe. Dankzij het STOP-project en de peer-mediation leren kinderen leren zelf ruzies op te lossen. In het kinderkantoor leren leerlingen hoe democratie werkt op het schoolniveau.

We leren niet alleen zorg dragen voor elkaar, maar ook voor elkaars materialen, de klas, de speelplaats, het groen in en rond de school en de omgeving van de school. Het schoolgebouw is energieneutraal. Dat nodigt alvast uit om na te denken over hoe we duurzaamheid kunnen realiseren.

Ambitie en kwaliteit: basis, zorgen, stimuleren

Onze school zet in op een stevige basis. Er is ruimte voor kennen, kunnen, inzien, ontdekken, onderzoeken, genieten, maken, samenwerken en zelfstandig te zijn. We gebruiken hiervoor een variatie aan werkvormen en uitdagende leermiddelen. Zo krijgt ieder kind de beste leerkansen. Het ontwerp van onze school ondersteunt dit: er zijn schuifdeuren tussen de klassen, er zijn open werkplekken en werktafels in de gang.

We werken ondersteunend en zorgzaam. We hebben aandacht voor de mogelijkheden en de eventuele moeilijkheden van iedereen. We snuffelen, experimenteren, proberen, houden vol, krijgen applaus én maken ‘fouten’. Zo stimuleren we leerlingen om hun aanleg en interesses te ontdekken. Die kansen bieden we op school, maar ook daarbuiten met leeruitstappen, meerdaagse uitstappen en een brede schoolwerking.

Ouders: betrokkenheid

De school stopt niet aan de poort: als ouder word je betrokken bij de groei van je kind. Dat gebeurt met regelmatige gesprekken, heen-en-weer-schriftjes en rapporten, maar ook door de kleine samenleving die de school vormt. We organiseren koffiemomenten en betrekken ouders bij uitstappen. Verder vragen we de inbreng van ouders ook bij grotere projecten, zoals het ecoteam. Wanneer we wat te vieren hebben, feesten we samen!