Het Gymnasion

stedelijk secundair onderwijs

Wetenschappen

Over deze studierichting

2e graad - aso

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; 
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

STEM, of de pool Science - Technology - Economics - Mathematics is hét toverwoord van tegenwoordig. Er wordt heel wat ingezet op deze sector en er is dan ook een prima toekomstperspectief in deze sector. In deze studierichting komen alle wetenschappen extra aan bod. Leerlingen verwerven een grondige basiskennis van aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Ze ontwikkelen en oefenen basiscompetenties van het wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium en  leren wiskundige inzichten toepassen in het wetenschappelijk denken. Een uitgesproken interesse voor wetenschappen en wiskunde is aangewezen.

De afdeling wetenschappen is de ideale uitgangspositie om een hogere- of universitaire richting te kiezen!

math   science