Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Het Kompas

Troeven

  • Onderwijs op maat
  • Brede ontwikkeling van elk kind
  • Hart voor cultuur
  • Techniek op school
  • Oog voor gezonde voeding, sport en natuur
  • Huiswerkbegeleiding
  • Uitstappen naar theater en musea
  • Aandacht voor verkeersveiligheid
  • Fijne oudervereniging

Contact

We trachtten zoveel mogelijk zorg teĀ bieden aan ieder kind!

Bert Balemans
SES-leerkracht lager
Bert Balemans

De kleuters zien bewegen en leren geeft me veel voldoening!

Nathalie Rits
SES-leerkracht kleuterschool
Lichamelijke opvoeding kleuter
Juf Nathalie

Ik vind alle lessen leuk, omdat menĀ hier zo tof lesgeeft!

Lars Van den Branden
Leerling derde leerjaar
Lars Van den Branden

Kalender

13 april 2016
28 april 2016
01 juli - 31 augustus
Zomervakantie

Vacatures

voltijds, 24u per week
voltijds, 24/24u per week
voltijds, 24/24u per week