Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Het Kompas

Troeven

  • Onderwijs op maat
  • Brede ontwikkeling van elk kind
  • Hart voor cultuur
  • Techniek op school
  • Oog voor gezonde voeding, sport en natuur
  • Huiswerkbegeleiding
  • Uitstappen naar theater en musea
  • Aandacht voor verkeersveiligheid
  • Fijne oudervereniging

Contact

We trachtten zoveel mogelijk zorg teĀ bieden aan ieder kind!

Bert Balemans
SES-leerkracht lager
Bert Balemans

De kleuters zien bewegen en leren geeft me veel voldoening!

Nathalie Rits
SES-leerkracht kleuterschool
Lichamelijke opvoeding kleuter
Juf Nathalie

Ik vind alle lessen leuk, omdat menĀ hier zo tof lesgeeft!

Lars Van den Branden
Leerling derde leerjaar
Lars Van den Branden