Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Inschrijven

Inschrijvingsbeleid

Voor de inschrijvingen van het volgende schooljaar werken alle Antwerpse basisscholen met een elektronische aanmeldingsprocedure.

Aanmeldings- en inschrijvingsperiode

Het LOP Antwerpen bepaalt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure en de bijhorende periodes.

Meer informatie hierover via:

Helpdesk aanmelden
T: 0800 62185 (gratis nummer)
E: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be
meldjeaan.antwerpen.be
 

Voorwaarden om in te schrijven

Als na aanmelding aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, kan worden overgegaan tot echte inschrijving

Indien je akkoord bent met de inhoud van het schoolreglement van de stad Antwerpen, het intern schoolreglement en met het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, kan jouw kind ingeschreven worden.

Documenten mee te brengen bij inschrijving

  • Identiteitskaart/uittreksel uit geboorteakte/formulier samenstelling gezin/document vluchtelingen/trouwboekje ouders  … waarop de correcte naam en geboortedatum vermeld staan.
  • SIS-kaart voor rijksregisternummer.
  • Rapport van de vorige school met eventuele verwijzingsattesten .
  • Belangrijke medische gegevens, die door de school en de leerkrachten moeten gekend zijn, in belang van het kind.

Zoek je een school in je buurt, neem ook beslist een een kijkje op volgende website.