Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Schoolreglement

Op onze school houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met het schoolreglement.