Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Visie en aanpak

Het Kompas is het instrument waarmee kinderen hun eigen weg zoeken in de complexe wereld van de school.

Wat kunnen kinderen, ouders en de buurt van ons verwachten?

-          De talenten van de kinderen krijgen alle kansen

-          Ouders kunnen in onze school hun zegje doen

-          Onze buurt en de veiligheid is zeer belangrijk

Wat bieden wij aan in onze school?

-          De leerkrachten hebben aandacht voor een brede ontwikkeling van de kinderen

-          Wij geven onderwijs op maat van elk kind

-       Wij werken regelmatig rond een thema zoals techniek, gezonde voeding,…

-          Wij werken in alle klassen met Smartboarden

-          Wij hebben voor de kinderen in al onze klassen Pc’s

-          Wij richten huiswerkbegeleiding in vanaf het derde leerjaar

-          Wij hebben een hart voor cultuur

-          Wij organiseren uitstappen naar musea en theater

-          Wij werken samen met de academie

-          Wij hebben oog voor gezonde voeding, sport en natuur

-          Wij besteden extra aandacht aan verkeersveiligheid

-          Wij beschikken over een grote grasweide met speeltuigen en sportvelden

-          Wij hebben een fijne oudervereniging

-          Wij houden van een goede communicatie

-          Wij willen dat iedereen zich goed voelt op onze school