Het Talent

stedelijk basisonderwijs

Het Talent | stedelijke basisschool Antwerpen Deurne/Borgerhout

Welkom bij Het Talent!

We zijn een kleine basisschool in Borgerhout. Onze kinderen versterken hun talenten en leren op een activerende manier. Verbinding is onze kracht: we werken elke dag aan een respectvolle sfeer waarin dialoog centraal staat.   

Troeven

  • ruime, lichte lokalen
  • luchtzuivering in alle klassen
  • drie parken dichtbij
  • verbinding als vertrekpunt
  • sterke band met ouders
  • actieve leerlingenraad
  • fietsschool

Wij laten de kleuters zelf zoeken naar de antwoorden op hun vragen

Lissa Parassiadis
Leerkracht 3e kleuterklas
Leerkracht 3e kleuterklas in Stedelijke Basisschool Het Talent

Wij versterken de kinderen in het samenwerken en communiceren vanuit verbinding.

Wendy Van Bommel
Directeur