Het Vliegertje

kleuter- en lagere school

Afsprakennota

Afsprakennota

Met een fundamenteel democratische overtuiging streeft de school naar brede, individuele ontplooiingskansen, door het kind centraal te stellen binnen een warme en geborgen schoolgemeenschap.
De totale ontwikkeling van de kleuter wordt nagestreefd door positief, creatief en kritisch kindgericht onderwijs te bieden, met een grondige voorbereiding naar de lagere school toe.
Om dit ontwikkelings- en kindgericht onderwijs te kunnen garanderen stelt de school een afsprakencharter voor dat de opvoedende waarde voor elke kleuter moet ondersteunen.

De afsprakenlijst van de school wordt ondertekend bij inschrijving en bij elke wijziging.
De afspraken blijven geldig gedurende de gehele schoolloopbaan van uw kind.
Het schoolteam bundelde deze afspraken tot een "schoolreglement".
Wij rekenen erop dat u deze afspraken correct opvolgt.