Het Vliegertje

kleuter- en lagere school

Inschrijvingen en kijkdagen

Op zoek naar een school

Elk schooljaar organiseert onze school enkele bezoekmomenten. Tijdens deze kijkdagen krijgen jullie een voorstelling over de werking van onze school met een rondleiding.

Twee kijkdagen vinden plaats tijdens de schooluren. Zo krijg je een realistisch beeld over de werking en de sfeer op onze school.

Tijdens de geleide rondleiding zie je de leerlingen aan het werk en kan je de klasleerkrachten aanspreken die je met plezier een antwoord zullen geven op jullie vragen.

 • maandag 18 februari 2019 om 19.30u
 • dinsdag 19 februari 2019 om 14.00u
 • dinsdag 26 februari 2019 om 9.00u

OPGELET: JE MOET EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

Aanmelden verloopt via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR)

Welke kinderen moeten aangemeld worden?

Het inschrijvingssysteem geldt voor alle kinderen die in een nieuwe school moeten ingeschreven worden voor schooljaar 2019-2020

 • kinderen geboren in 2017 die volgend schooljaar of het schooljaar daarna voor het eerst naar school mogen
 • kinderen die naar een nieuwe school gaan (dus ook kinderen geboren voor 2017 die geen school lopen in Het Vliegertje maar volgend schooljaar naar de lagere school in Het Vliegertje willen komen)
 • de kleuters die al in het Vliegertje zitten, stromen automatisch door naar de lagere school van Het Vliegertje

Informatie voor ouders:

Ouders die een kind hebben dat volgend schooljaar voor het eerst naar de kleuterschool of naar de lagere school mag, krijgen begin december een brochure in de bus waarin het nieuwe inschrijvingssysteem wordt uitgelegd. In de brochure zit ook een lijst met organisaties waar ouders terecht kunnen als ze hulp nodig hebben of als ze zelf geen computer hebben om hun kind aan te melden. De brochure zal ook beschikbaar zijn in bibliotheken, districtshuizen, crèches en op tal van andere locaties in Antwerpen. Alle informatie zal eveneens te vinden zijn op de website van Helpdesk Aanmelden.

Helpdesk aanmelden
T: 0800 62 185 (gratis nummer)
E: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be
meldjeaan.antwerpen.be

Aanmelden 'broer/zus' en 'kinderen van personeel'

 • 01/02/2019 t.e.m. 15/02/2019
 • eerste dag start om 9.30u, laatste dag einde 17.00u
 • toewijzing van de plaatsen gebeurt ten laatste op 25/02/2019
 • je kind definitief inschrijven tussen 12/03/2019 en 02/04/2019

Aanmelden reguliere periode

 • 01/03/2019 t.e.m. 29/03/2019
 • eerste dag start om 9.30u, laatste dag einde 17.00u
 • toewijzing van de plaatsen gebeurt ten laatste op 29/04/2019
 • je kind definitief inschrijven tussen 06/05/2019 en 24/05/2019

Start vrije inschrijvingsperiode

 • donderdag 24/05/2019 om 8.00u

 

Volgens de wet zijn er drie groepen kinderen die voorrang krijgen bij de inschrijvingen:

 • kinderen die al een broer of zus hebben in dezelfde school
 • indicator of niet-indicator leerlingen
 • kinderen van personeel

Daarnaast zullen de Antwerpse scholen rekening houden met:

 • de afstand van de woonplaats van het kind tot de school
 • de voorkeurschool van de ouders
 • de afstand woon-werkverkeer van de ouders

 

Na toewijzing van een school - inschrijven

Documenten nodig bij een inschrijving

 • Kids-id of klevertje mutualiteit waar het rijksregisternummer op staat
 • Identiteitskaart
 • Toelatingsbewijs

Instapdagen kleuterschool

Kleuters (jonger dan 3 jaar) kunnen pas in de school starten op één van de volgende instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaart
 • de eerste schooldag na de zomervakantie van het daaropvolgende schooljaar