Het Vliegertje

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Algemeen schoolreglement voor het kleuteronderwijs. Dit reglement geldt voor alle kleuterscholen van het Stedelijk Onderwijs.

Algemeen schoolreglement voor het lager onderwijs. Dit reglement geldt voor alle lagere scholen van het Stedelijk Onderwijs.