Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Hoedjes van Papier

Troeven

  • Creatieve school
  • Projectwerking
  • Natuur- en verkeerseducatie
  • Culturele activiteiten
  • Actieve ouderparticipatie
  • Sterk zorgbeleid
  • Internationalisering
  • Milieuzorg op school
  • Oog voor taalontwikkeling
  • Schoolbibliotheek

Contact

Project in de kijker

imagine living together

think global

Kalender

27 februari - 05 maart
krokusvakantie
03 april - 17 april
paasvakantie

Vacatures

deeltijds, 12u per week
deeltijds, 20u per week
deeltijds, 12u per week