Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Schoolreglement 2018-2019

Samen zorgen we ervoor dat je kind zich ontwikkelt tot een zelfstandige, kritische en verdraagzame persoon. Om de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen vlot te laten verlopen, is het goed om afspraken te maken. Die afspraken vind je in het schoolreglement met schoolspecifieke afspraken. Je vindt er ook al vele antwoorden op vragen die je mogelijk hebt.

Heb je toch nog vragen, dan kan je steeds tijdens de schooluren terecht bij de directie en bij de leerkrachten. 

Voor volgend schooljaar (2019-2020) werden de algemene schoolreglementen van het Stedelijk Basisonderwijs van Antwerpen (apart voor de kleuterschool en de lagere school) en de schoolspecifieke afspraken alvast aangepast. Vanaf 2 september 2019 zullen deze van toepassing zijn.