Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Schoolreglement 2017-2018

Beste ouders,

Van harte welkom in de Stedelijke Basisschool “Hoedjes van Papier”.

Wij danken je alvast omdat je voor onze school hebt gekozen en het doet ons plezier dat je aan ons je vertrouwen schenkt.

De stap van je kind naar de kleuterschool of naar de lagere school roept allicht een aantal vragen op. In de brochure met schoolspecifieke afspraken zal je al vele antwoorden vinden. De schoolspecifieke afspraken vormen een aanvulling op de algemene schoolreglementen van het Stedelijk Basisonderwijs van Antwerpen (apart voor kleuterschool en lagere school). Zijn er toch nog vragen ,dan kan je steeds tijdens de schooluren terecht bij de directie en bij de leerkrachten. 

Bovendien staan er een aantal afspraken in waaraan u en uw kind zich dienen te houden.

De brochure 'Levensbeschouwelijke Vakken' kan u helpen om voor uw kind in de lagere school een bewuste keuze te maken welk levensbeschouwelijk vak het zal volgen. 

Samen trachten wij om je kind te laten evolueren naar een zelfstandig, kritische maar toch verdraagzaam persoon. Wij wensen iedereen een fijne tijd toe in “Hoedjes van Papier”.

Het schoolteam