Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Samen zorgen we ervoor dat je kind zich ontwikkelt tot een zelfstandige, kritische en verdraagzame persoon. Om de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen vlot te laten verlopen, is het goed om afspraken te maken. Die afspraken vind je in het schoolreglement met schoolspecifieke afspraken. Je vindt er ook al vele antwoorden op vragen die je mogelijk hebt.

Heb je toch nog vragen, dan kan je steeds tijdens de schooluren terecht bij de directie en bij de leerkrachten.