Hoedjes van Papier

kleuter- en lagere school

Schooluren en opvang

Schooluren kleuterschool

Van 8.45 tot 12.25 uur

Van 13.45 tot 15.25 uur

Schooluren lagere school

Van 8.45 tot 12.30 uur

Van 13.45 tot 15.25 uur

Voor- en naschoolse opvang

Voor en na de schooluren kan je kind ook bij ons op school terecht.

  • ochtend           Van 7.00 tot 8.30 uur
  • avond              Van 15.25 tot 18.00 uur
  • woensdag       Tot 18.00 uur