Inpeeria

kleuter- en lagere school

Inpeeria

Troeven

  • Leren denken, durven, doen!
  • Verrijkende projecten rond creativiteit, cultuur, techniek, verkeer, gezondheid.
  • Aanpak op maat van elk kind en rekening houden met diversiteit.
  • Aandacht voor sociale vaardigheden en focus op taal.
  • Inspraak voor ouders en leerlingen.

Sinds enkele jaren werken we EDI gericht. Leerlingen hebben zo een beter zicht op hun eigen leren

Juf Wendy
Leerkracht 2de graad