Kleine Muze

kleuter- en lagere school

Kleine Muze

Troeven

  • Daltongericht onderwijs
  • Onze leerkrachten doen aan klasdoorbrekend werken
  • Aanbod van buitenschoolse activiteiten
  • Het belang van kringgesprekken
  • Participatie via oudergroep
  • Automatisch doorstroming naar de lagere school

‘Dalton’ betekent dat we de kinderen zelf keuzes leren maken in de klas

Claire Lormans
Leerkracht 1ste leerjaar
L1

Vacatures

deeltijds, 18u per week
De Bever
voltijds, 24u per week
De Letter