Kleine Muze

stedelijk basisonderwijs

Kleine Muze | stedelijke basisschool Borgerhout

Welkom bij Kleine Muze!

We zijn een gezellige kleine basisschool in Borgerhout. In een warme sfeer groeit je kind op tot een zelfstandige jongere die goed kan samenwerken en verantwoordelijkheid neemt. 

Troeven

  • werking volgens Daltonprincipes: vrijheid en verantwoordelijkheid , zelfstandigheid, samenwerken
  • aandacht voor groepsvorming
  • oog voor persoonlijk welbevinden 
  • actieve leerlingenraad
  • enthousiaste oudervereniging 

‘Dalton’ betekent dat we de kinderen zelf keuzes leren maken in de klas

Claire Lormans
Leerkracht 1ste leerjaar
L1