Stedelijk Onderwijs

Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

We zijn een multiculturele basisschool in Deurne Noord, met veel aandacht voor de huidige samenleving en een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Er wordt vernieuwend gewerkt met verschillende werkvormen en aangepaste digitale leermiddelen. Een project rond ouder- en leerlingenparticipatie resulteerde in een positief en stimulerend schoolklimaat… Onze school werd een land met vele dorpen en kreeg de naam “Inpeeria”. Sleutelbegrippen voor Inpeeria: respect, welbevinden, betrokkenheid, talentontwikkeling en communicatie.

'De Kleine Wereld' omvat zeven kleuterklassen en een kinderdagverblijf en heeft een prachtige binnentuin. In een open sfeer worden ouders actief betrokken bij de werking van de school, zodat er een positieve wisselwerking en een grote betrokkenheid is gegroeid. Onze school heeft een eigen, doordachte visie waarin muzische vorming en zorgverbreding extra aandacht krijgen.

Met onze school De Sterrenkijker zijn we ambitieus! We willen elk kind namelijk laten schitteren op zijn domein door zijn talenten boven te halen aan de hand van talentontwikkeling. Het helpt kijken naar
het positieve in kinderen, naar de mogelijkheden die iemand bijzonder krachtig maakt. Het belangrijkste doel hierbij is om deze talenten te ontdekken door heel divers te kijken naar kinderen aan de hand van de

Zoek je… een prettige schoolsfeer?
Wil je… een optimale begeleiding met aandacht voor het milieu?
Verwacht je… via zelfsturend leren een verbale expressieve kleuter?

Prinsstraat en Dries vormen samen de 'Stedelijke Basisschool Prins Dries'.

Vanaf 2,5 jaar zijn kinderen welkom. In onze lagere school is er bovendien de mogelijkheid om vanaf het derde leerjaar een professionele opleiding ballet te volgen. Kleinschaligheid, een vertrouwelijke sfeer, aandacht voor sociale vaardigheden en democratische ideeën, stimuleren van zelfstandigheid en creativiteit,  oog voor cultuur,…  zijn slechts enkele waarden die we hoog in het vaandel dragen.

We zijn een school waar de leerlingen initiatieven mogen nemen en waar ze nadenken over hun eigen gedrag. We stimuleren zelfstandigheid en werken aan het zelfvertrouwen. We hebben aandacht voor iedereen! Hoogbegaafden kunnen naast de aangepaste lessen in de eigen klas ook naar de kangoeroeklas gaan. We werken vaak klasdoorbrekend en trachten zoveel mogelijk in te spelen op de leefwereld en interesses van de leerlingen. Het contract- en hoekenwerk krijgt de nodige aandacht. Leerlingen hebben inspraak via de leerlingenraad. We hechten veel belang aan kunst.

De vele klasdoorbrekende activiteiten en projecten in onze school zorgen voor een familiale en gemoedelijke sfeer. Iedereen kent hier iedereen. In onze school staat de kleuter centraal. Met een positieve houding staat ons schoolteam garant voor kwalitatief onderwijs. Het open en uitnodigend karakter van onze school maakt dat niet enkel de kleuters, maar ook de ouders zich thuis voelen.

Baisschool De Brem biedt een uitstekende vorming in een rustige en kindvriendelijke omgeving. Verdraagzaamheid, samenwerken, openheid en beleefdheid zijn belangrijke waarden in onze school. Ons dynamisch lerarenkorps heeft oog voor de noden van het kind. Iedereen wordt begeleid op zijn eigen niveau. Zo bieden we extra zorg enerzijds aan leerlingen die het moeilijker hebben en anderzijds aan meerbegaafde leerlingen. We werken vaak projectgewijs rond één thema en betrekken graag ouders en leerlingen bij het beleid van de school.

P olderstad: een kindvriendelijke, moderne school.
O ns schoolteam en onze oudervereniging staan voor je klaar.
L eren, omgaan met anderen, sociale vaardigheden aanleren, zelfstandig leren zijn en probleemoplossend denken.
D emocratische school.
E en open schoolcultuur.
R ustige, gezellige en groene omgeving.
S teeds in beweging.
T offe, verdraagzame en weerbare jongeren vormen.

Kleuterschool De Bijtjes is een autonome kleuterschool met een hart voor alle kleuters en hun ouders. Een zeer dynamisch en creatief team zorgt voor de brede ontwikkeling van elke kleuter. Elk kind staat centraal met zijn specifieke noden. Daarom streven we ernaar dat elk kind en elke ouder zich welkom en gelukkig voelt op onze school en in elke klas. Dat ze beschikken over een positief zelfbeeld. De kinderen staan open en hebben respect voor alles en iedereen.

Pagina's