Stedelijk Onderwijs

Inspiratie voor 't leven

Kleuterschool

In onze gezellige autonome kleuterschool begeleiden we kleuters vanaf 2,5 jaar in hun ontwikkeling tot ze de overstap maken naar de lagere school. We streven ernaar hen in alle aspecten van hun groeiproces te ondersteunen. De natuurlijke, open ruimte aan de school biedt extra kansen om dagelijks de natuur spelenderwijs te ontdekken en te onderzoeken.

Basisschool Kleine Muze werkt volgens het Daltonprincipe met drie grote pijlers: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. De opdracht ligt vast. Het tempo en de volgorde waarin het kind wil werken, is een vrije keuze. In het Daltononderwijs betekent vrijheid kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt is vertrouwen in de eigen kracht van elk kind. Kinderen leren stap voor stap omgaan met deze vrijheid.

Heel centraal in de buurt Oud-Berchem ligt Klavertjevier! De diversiteit en multiculturaliteit van onze omgeving weerspiegelt zich in onze school. We benutten de kansen die de buurt te bieden heeft optimaal. We blijven niet stilstaan bij de verschillende achtergronden van de kinderen (familiaal, sociaal, cultureel), maar vertrekken van daaruit om voor elk kind de nodige inspanningen te leveren.

In de klas stimuleren we de actieve inbreng van de leerlingen.

Heel centraal in de buurt Oud-Berchem ligt Klavertjevier! De diversiteit en multiculturaliteit van onze omgeving weerspiegelt zich in onze school. We benutten de kansen die de buurt te bieden heeft optimaal. We blijven niet stilstaan bij de verschillende achtergronden van de kinderen (familiaal, sociaal, cultureel), maar vertrekken van daaruit om voor elk kind de nodige inspanningen te leveren. 

In de klas stimuleren we de actieve inbreng van de leerlingen.

We zijn een multiculturele basisschool in Deurne Noord, met veel aandacht voor de huidige samenleving en een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Er wordt vernieuwend gewerkt met verschillende werkvormen en aangepaste digitale leermiddelen. Een project rond ouder- en leerlingenparticipatie resulteerde in een positief en stimulerend schoolklimaat… Onze school werd een land met vele dorpen en kreeg de naam “Inpeeria”. Sleutelbegrippen voor Inpeeria: respect, welbevinden, betrokkenheid, talentontwikkeling en communicatie.

'De Kleine Wereld' omvat zeven kleuterklassen en een kinderdagverblijf en heeft een prachtige binnentuin. In een open sfeer worden ouders actief betrokken bij de werking van de school, zodat er een positieve wisselwerking en een grote betrokkenheid is gegroeid. Onze school heeft een eigen, doordachte visie waarin muzische vorming en zorgverbreding extra aandacht krijgen.

Met onze school De Sterrenkijker zijn we ambitieus! We willen elk kind namelijk laten schitteren op zijn domein door zijn talenten boven te halen aan de hand van talentontwikkeling. Het helpt kijken naar
het positieve in kinderen, naar de mogelijkheden die iemand bijzonder krachtig maakt. Het belangrijkste doel hierbij is om deze talenten te ontdekken door heel divers te kijken naar kinderen aan de hand van de

Zoek je… een prettige schoolsfeer?
Wil je… een optimale begeleiding met aandacht voor het milieu?
Verwacht je… via zelfsturend leren een verbale expressieve kleuter?

De vele klasdoorbrekende activiteiten en projecten in onze school zorgen voor een familiale en gemoedelijke sfeer. Iedereen kent hier iedereen. In onze school staat de kleuter centraal. Met een positieve houding staat ons schoolteam garant voor kwalitatief onderwijs. Het open en uitnodigend karakter van onze school maakt dat niet enkel de kleuters, maar ook de ouders zich thuis voelen.

Baisschool De Brem biedt een uitstekende vorming in een rustige en kindvriendelijke omgeving. Verdraagzaamheid, samenwerken, openheid en beleefdheid zijn belangrijke waarden in onze school. Ons dynamisch lerarenkorps heeft oog voor de noden van het kind. Iedereen wordt begeleid op zijn eigen niveau. Zo bieden we extra zorg enerzijds aan leerlingen die het moeilijker hebben en anderzijds aan meerbegaafde leerlingen. We werken vaak projectgewijs rond één thema en betrekken graag ouders en leerlingen bij het beleid van de school.

Pagina's