Klimoever

stedelijk basisonderwijs

Schoolreglement

In dit schoolreglement leggen we uit hoe onze school werkt. Je vindt er informatie over je rechten en plichten. Dit schoolreglement is een belangrijk document. Je moet ermee akkoord gaan en het reglement ondertekenen. Pas daarna kan je kind starten in onze school. Bekijk ook zeker de bijlage bij het schoolreglement. Hierin krijg je meer informatie over het sociaal fonds.