Koekatoe

kleuterschool

Inschrijven

INSCHRIJVINGSBELEID

Wil je jouw kind inschrijven in onze school? Dan moet je hem of haar eerst aanmelden via het centraal aanmeldingsregister op de website: meldjeaan.antwerpen.be. Heb je vragen over de aanmelding of het inschrijven? De directie en het schoolteam helpen je graag verder.

Aanmeldings- en inschrijvingsperiode

Het LOP Antwerpen bepaalt de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure en de bijhorende periodes.

Meer informatie hierover via:

Helpdesk aanmelden
T: 0800 62185 (gratis nummer)
E: helpdesk.aanmelden@stad.antwerpen.be
meldjeaan.antwerpen.be

 

Voorwaarden om in te schrijven
 

  • Als na aanmelding aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, kan worden overgegaan tot echte inschrijving
  • Indien u akkoord bent met de inhoud van het schoolreglement van de stad Antwerpen, het intern schoolreglement en met het Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, kan u kind ingeschreven worden.
  • Mee te brengen bij inschrijving van uw kleuter:
  • Identiteitskaart/uittreksel uit geboorteakte/formulier samenstelling gezin/document vluchtelingen/trouwboekje ouders  … waarop de correcte naam en geboortedatum vermeld staan.
  • SIS-kaart van uw kleuter voor het rijksregisternummer.
  • Belangrijke medische gegevens van uw kind, die door de school en de leerkrachten moeten gekend zijn. (bvb. allergieën, suikerziekte, epilepsie...)