Koekatoe

kleuterschool

Leerlingenbegeleiding

Klasintern

  • Portfolio
  • Coöperatieve Leerstrategieën
  • Meervoudige Intelligentie

Klasextern

  • Filteroverleg
  • Samenwerking met CLB ( Centrum voor leerlingenbegeleiding )
  • SES-ondersteuning (Sociaal Economische Status)
  • Mogelijkheid tot samenwerking met GON en logopedie