Koekatoe

kleuterschool

Leerlingenbegeleiding (CLB)

We vinden het belangrijk dat "zorg" een taak van heel het team is. Daarom is een nauwe samenwerking tussen klasleerkracht, zorgteam en ouders een must. Indien er nog meer expertise nodig is om een kind de juiste ondersteuning te kunnen bieden, werken we samen met CLB.