Koekatoe

kleuterschool

Onze kleuterschool

Alle speelhoeken in de klassen worden ingericht volgens het principe van Meervoudige Intelligentie,
hierdoor kan elke kleuter zijn intelligenties ontdekken en verder ontwikkelen.

 

Jules, instap klaspop Koekatoe

Binnen deze groep zorgen we vooral dat het welbevinden van de kleuter goed zit. We werken a.d.h.v. een projectbord om interactie en betrokkenheid te verhogen. We spelen samen met de kleuters in de hoeken die over 2 lokalen verdeeld zijn. Er zijn steeds 2 full-time juffen die het  aanbod afstemmen op de noden en intelligenties van de kinderen. Kleuters kunnen zich identificeren in de ervaringen van de klaspop ‘Jules’.

Nellie & Cezar, klaspoppen 1K Koekatoe

Vanaf dit schooljaar worden de kleuters verdeeld in 2 klasgroepen. Ze hebben elk 1 lokaal en 1 juf die voor een gedifferentieerd aanbod zorgt. De kleuterbetrokkenheid en –interactie wordt verder opgebouwd door gebruik te maken van het projectbord en de aangepaste speelhoeken waar de kleuters hun intelligenties kunnen ontwikkelen. Er is een eenvoudige klasdoorbrekende werking waardoor de sociale vaardigheden verder reiken dan binnen de eigen klasgroep. De klaspoppen Nellie & Cesar delen hun ervaringen.

Pompom, klaspop 2K Koekatoe

Na de basis van de vorige kleuterjaartjes, is het aanbod en de speelhoeken verder afgestemd op onze visie rond meervoudige intelligentie. Deze kleuters hebben al heel wat vaardigheden verworven. Ze worden verder geprikkeld en uitgedaagd om hun intelligenties verder te ontwikkelen. De klaspop Pompom doet actief mee! De klasdoorbrekende werking wordt verdergezet. 

Bas, klaspop 3Kb KoekatoeFlora, klaspop 3Ka Koekatoe

Onze oudste kleuters zijn reeds vertrouwd met het aanbod rond meervoudige intelligentie. Het zit verweven in het aanbod en de speelhoeken. Ze kunnen zelf goede keuzes maken en zelf aangeven wat hen boeit. Hun betrokkenheid trachten we nog sterker te verhogen door aan de slag te gaan met coöperatieve leerstrategieën. Ook wordt kleuterbetrokkenheid en –interactie geoptimaliseerd door rekening te houden met de inbreng van de kinderen zelf. Kleuters krijgen de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen zodat ze als sterke, bewuste persoonlijkheden kunnen overstappen naar het eerste leerjaar. De klaspoppen Bas en Flora maken deel uit van de klasgroep.