Koekatoe

kleuterschool

Onze school

Koekatoe, een warm nest waar je gesteund wordt om je vleugels uit te slaan!

Onze kleuterschool ligt in het midden van een groene oase in Deurne: onze school staat letterlijk in de wei. Zo ontdekken onze kinderen al spelenderwijs de natuur.  De beste leeromgeving is er volgens ons één met veel warmte, professionaliteit en een lerende cultuur. Ons schoolteam doet er dan ook elke dag alles aan om die leeromgeving te garanderen voor de kinderen. 

Vertrekken vanuit sterktes en interesses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school wil de persoonlijke ontwikkeling van kleuters stimuleren en hun groeikansen maximaal benutten. Dit doen we door gebruik te maken van de theorie van de Meervoudige Intelligentie. Deze theorie werd ontwikkeld door Professor Howard Gardner en toont aan hoe een kind op eigen tempo zijn of haar sterktes kan ontwikkelen. Ieder kind legt immers een eigen leertraject af en gaat anders om met de leerstof. Het leren start bij ons altijd vanuit die overtuiging dat alle kinderen sterktes, mogelijkheden en interesses hebben. We bieden onze kleuters een gevarieerd aanbod aan zodat ze door te onderzoeken tot leren komen. De leerkracht gaat in op wat je kind denkt, voelt en graag wil ontdekken. Op deze manier stimuleren we interesses en sterktes en het maken van eigen keuzes en zelfsturing

Elk kind kan knap (of intelligent) zijn op verschillende manieren. Dat is in één zin de essentie van onze schoolvisie. In beleidstaal spreken we van de theorie van de Meervoudige Intellegentie. Koekatoe heeft 8 veren. Elke veer staat voor een intelligentie-sterkte.

* De 8 intelligenties volgens Garner zijn:

Wiskundig-logisch of logisch-mathematische intelligentie (redeneerknap)
Visueel-ruimtelijke intelligentie (beeldknap)
Natuurgerichte of naturalistische intelligentie (natuurknap)
Intrapersoonlijke intelligentie (zelfknap)
Taalkundige of verbaal-linguistische intelligentie (taalknap)
Lichamelijk-motorische of lichamelijk-kinesthetische... (beweegknap)
Interpersoonlijke intelligentie (samenknap)
Muzikaal-ritmische intelligentie (muziekknap)

Binnen Meervoudige Intelligentie gaan we er dus van uit dat er niet 1 maar 8 intelligenties zijn. Elk van die 8 intelligenties zijn bij iedereen in meerdere of mindere mate ontwikkeld. Het zijn vaardigheden die gedurende het hele leven verder ontwikkeld kunnen worden. De ene kleuter maakt muziek met allerlei voorwerpen, de andere babbelt erop los. De ene verzamelt natuurmaterialen en heeft veel aandacht voor dieren en planten, de andere stelt een reeks waarom vragen. Door het leerproces te laten aansluiten bij de sterke kanten van kinderen wordt het zelfvertrouwen ontwikkeld en krijgt een kind plezier in wat het kan en doet. Kinderen doen echter niet alleen dat wat ze goed kunnen. Ze worden ook gestimuleerd om uitdagingen aan te gaan. We willen dat ze alle intelligenties ontwikkelen en dat ze kansen krijgen om te ontdekken waar ze goed en minder goed in zijn en wat ze leuk en niet leuk vinden. Via speelhoeken, projecten en activiteiten stemmen we het aanbod af op de verschillende intelligenties. Zo kan elk kind zich vinden in de leerstof.

Learning stories 

De groei die een kind maakt wordt bijgehouden via het Groeiportfolio “Dit ben ik!” Dit is een persoonlijke map met een verzameling van verhalen, foto’s en observaties die het leerproces van elke kleuter gedurende de hele Koekatoe periode in kaart brengt. Via Learning Stories brengen we het spontaan leren van de kleuters individueel in beeld. Wanneer iets niet lukt, wordt er gekeken naar de stappen die nodig zijn voor de kleuter om iets wel te doen lukken, rekening houdend met zijn of haar individuele profiel van sterktes. Onze school wil op deze manier doelgericht meewerken aan een brede ontwikkeling. 

Coöperatieve Leerstrategieën

We zetten in op sociale vaardigheden en engagement, dat zie je in het hele schoolgebeuren: iedereen luistert naar iedereen. Ouders, kinderen, grootouders, en leerkrachten nemen deel aan activiteiten. Om de sociale vaardigheden bij kleuters te activeren gebruiken we Coöperatieve Leerstrategieën (ontwikkeld door Professor Spencer Kagan). Tijdens deze coöperatieve strategieën zijn zoveel mogelijk kinderen tegelijk actief. De interactie onderling tussen de kinderen neemt toe. Kinderen doen op een functionele manier sociale vaardigheden op, zoals luisteren naar elkaar, elkaar laten uitpraten en aankijken tijdens het vertellen, zo willen we hen doelgericht leren samenspelen en werken. Op deze manier werken we aan een veilig en positief leerklimaat.