Koekatoe

kleuterschool

Oudervereniging

Kerngroep

Door een toffe samenwerking tussen de oudervereniging en het schoolteam wordt de betrokkenheid van de ouders bij de school gestimuleerd. We hebben allemaal één gezamelijk doel: samenwerken aan een ongelooflijke en onvergetelijke tijd voor onze kleuters. De kernleden steunen het schoolteam bij allerlei schoolse en naschoolse evenementen. Zij participeren aan en overleggen met het schoolteam. Er wordt maandelijks een vergadering geörganiseerd waar iedereen, ook niet-ouders van de kerngroep, welkom is. Interesse?.... Spreek gerust één van deze enthousiaste ouders aan of informeer bij de leerkracht van de klas.

Mogelijke acties  

 • rommelmarkt
 • Koekatoequiz
 • Truffelslag 
 • Koekatoe-kalender
 • ondersteuning van en op schoolfeest 
 • ondersteuning op grootouderfeesten 

Met de opbrengsten van onze activiteiten steunen wij de school en/of organiseren we extra activiteiten:

 • alle klasjes, de voor- en nabewakingsjuffen en LOleerkracht krijgen een aardig bedrag om Sint- en kerstaankopen te doen
 • er wordt een kookpotje uitgelegd
 • sponsoring voortuinproject
 • bijdragen om speelplaats en speelweide in te richten: aankoop en herstellingen van speeltuigen, pic-nicbanken,...
 • ...

Wie kan mee in de oudervereniging?

Iedereen kan zich aansluiten bij de kerngroep! Ben je eerder een stille denker of een doener?....Ook dan kan jij als ouder op jouw manier bijdragen tot het succes van een leuke schoolomgeving. Op schoolfeesten, organisatie rond toneel ed. tellen uw helpende handen mee!