Koekatoe

kleuterschool

Projecten rond visie

Voortuinproject: visie doortrekken

Vier jaar lang hebben we er samen aan gewerkt: onze ouders (en vooral Bart Prinsen willen we bedanken voor zijn inbreng en uitwerking), ons schoolteam en onze kleuters. Het resultaat is spectaculair: een vernieuwde groene voortuin met buitenbib, praatjestafel, amfitheater, insectenhotel, schuilhut, een caleidoscoop en een veilig ontdekpad naar school… De voortuin past nu volledig binnen onze visie van 'Meervoudige Intelligentie'. Een doordacht concept met als ultiem doel de groeikansen van de kleuters te versterken en ze doelgericht te leren samenspelen en werken. 

We geloven in het kunnen van onze kleuters. De ene kleuter leert wat sneller dan de andere, maar dat geeft niet. Elk kind kan knap (of intelligent) zijn op verschillende manieren. Dat is in één zin de essentie van hun schoolvisie. In beleidstaal spreken we van de theorie van de Meervoudige Intellegentie. Door aan te sluiten bij de sterke kanten van kinderen groeit het zelfvertrouwen én het plezier in leren. Via projecten, speelhoeken en activiteiten werkt elke leerkracht in de Koekatoe doelgericht aan de 8 intelligenties of vaardigheden. Dit alles wordt verzameld in een groeiportfolio: een persoonlijke map die het spontaan leren van elk individueel kind in beeld brengt. De school zet in op sociale vaardigheden en engagement. Dat is zichtbaar in het hele schoolgebeuren: luisteren naar elkaar, elkaar laten uitpraten, elkaar aankijken. Van kleuter tot ouder of grootouder: iedereen werkt mee aan een veilig en positief leerklimaat. Deze visie vormt de basis voor alles wat er in de Koekatoe gebeurt: of het nu gaat over een schoolfeest, een verkeersproject of het idee om een buitenbibliotheek te creëren. Zo gebeurde het ook met de nieuwe voortuin. 

Het is een ontmoetingsplaats in het groen voor jong en oud. Want ook verbondenheid is bij ons heel belangrijk. We willen mensen aanzetten om met elkaar een praatje te maken. 

Financiële steun kregen we van onze oudervereniging, het Ecohuis en Cera.  Vrijwilliger Tuin Peter van dagbesteding De Bosuil houdt alles netjes.    

Internationaal project ErasmusPlus & Learning Stories

Enkele leerkrachten uit ons schoolteam namen deel aan het Erasmusplus-project ‘This is me, under construction’ en trokken naar IJsland, Zweden en Noorwegen. Wat ze daar leerden, lees je op onze blog. De inzichten die deze leerkrachten meebrachten naar onze school zorgden ervoor dat ons hele team ‘anders’ ging kijken naar de ontwikkeling van kleuters. Observeren doen wij nu vertrekkend vanuit de sterktes en interesses van het kind als individu door middel van Learning Stories. Bij deze observatiemethode schrijft de leerkracht een leermoment van een kleuter volledig uit zonder te interpreteren of te oordelen. Door de leeranalyse te maken kunnen we de leerwinst op ontwikkellijnen zetten. Hieraan koppelen we doelgerichte acties die de kleuter naar een hoger level brengt in zijn ontwikkeling. Lees ook het artikel over dit buitenlands project.

Projectborden

Kleuters die positief naar zichzelf en naar hun talenten kijken, daar zetten we sterk op in! Via een projectbord geven we hen een overzicht van de weekplanning en de mogelijkheid om mee te kiezen en te beslissen. Zo maken ze keuzes in hun eigen leerproces. 

Outdoor 

De ligging van onze school is één van onze troeven. Wij maken binnen ons activiteitenaanbod dan ook graag gebruik van de natuur op en rond de schoolomgeving. Via dit album krijg je een beeld van hoe dat eraan toegaat.