Koekatoe

kleuterschool

Visie en Aanpak

Onze visie en aanpak

Ieder kind legt een eigen traject af en gaat anders om met leerstof. Onze school wil de persoonlijke ontwikkeling van kleuters stimuleren en hun groeikansen maximaal benutten. Onze visie 'Meervoudige Intelligentie' (1) staat voor een ontdekkingstocht naar de interesses en sterktes van elk kind.

Koekatoe heeft 8 veren. Elke veer staat voor een intelligentie-sterkte. Wij bieden een kader waarin elk kind op eigen tempo zijn sterktes kan ontwikkelen.


 

 

Coöperatieve strategie en focus op sociale vaardigheden

Om er zeker van te zijn dat de kleuters al hun intelligenties ontwikkelen, maken we gebruik van 'Coöperatieve LeerStrategieën'(2). We stimuleren de interactie tussen alle kinderen door te spelen en te werken in wisselende groepjes. Daardoor leren ze heel wat sociale vaardigheden aan zoals naar elkaar luisteren, elkaar laten uitpraten en elkaar aankijken tijdens een gesprek.

Door bewust in te zetten op MI en CLS creëert de leerkracht een veilig én positief leerklimaat.

Het “kijken” naar de ontwikkeling van kinderen doen we door de bril van de verschillende intelligenties. Onze bevindingen noteren we in een GroeiPortfolio. Hierin wordt de groei en de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht.

Wanneer iets niet lukt, wordt er gekeken naar de stappen die nodig zijn voor de kleuter om iets wel te doen lukken, rekening houdend met zijn of haar individuele profiel van intelligenties.

Bekijk hier het filmpje van onze visie.

 

(1) Ontwikkeld door Professor Howard Gardner

(2) Ontwikkeld door Professor Spencer Kagan