Koekatoe

kleuterschool

Visie en aanpak

Koekatoe, waar je kind KIND mag zijn!                                                                                               

koekatoe
Onze school werkt volgens de theorie van Meervoudige Intelligentie[1].

Binnen MI gaan we er vanuit dat er niet 1 maar 8 intelligenties zijn, die bij iedereen in meer of mindere mate ontwikkeld zijn. We erkennen dat kinderen op meerdere manieren “knap” kunnen zijn. Het ene kind leert erg goed wanneer het luistert naar verhalen van de juf, terwijl het andere kind bewegend met de leerstof bezig moet zijn. Weer een ander kind leert via 

 

Deze intelligenties zijn vaardigheden die gedurende het hele leven verder ontwikkeld kunnen worden.muziek, terwijl een ander kind leert door veel vragen te stellen en verder door te denken, …

Door aan te sluiten bij de sterke kanten van kinderen wordt het zelfvertrouwen ontwikkeld en heeft het kind plezier in wat het kan en doet.  Kinderen doen echter niet alleen dàt wat ze goed kunnen. We willen dat ze alle intelligenties ontwikkelen en dat ze kansen krijgen om te ontdekken waar ze goed en minder goed in zijn en wat ze leuk en niet leuk vinden.

 

Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hoe ben je knap?

Om er zeker van te zijn dat de kleuters al hun intelligenties ontwikkelen, maken we gebruik van Coöperatieve LeerStrategieën[2] die beroep doen op één of meer intelligenties. Tijdens deze coöperatieve strategieën zijn zoveel mogelijk kinderen tegelijk actief. De interactie onderling tussen de kinderen neemt toe. Kinderen doen op een functionele manier sociale vaardigheden op, zoals luisteren naar elkaar, elkaar laten uitpraten en aankijken tijdens het vertellen Zo willen we hen doelgericht leren samenspelen en werken.

Door bewust in te zetten op MI en CLS creëert de leerkracht een veilig én positief leerklimaat.

Het “kijken” naar de ontwikkeling van kinderen doen we door de bril van de verschillende intelligenties. Onze bevindingen noteren we in een GroeiPortfolio. Hierin wordt de groei en de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht.

Wanneer iets niet lukt, wordt er gekeken naar de stappen die nodig zijn voor de kleuter om iets wel te doen lukken, rekening houdend met zijn of haar individuele profiel van intelligenties.

Bekijk hier het filmpje van onze visie.

Spreek gerust één van onze teamleden aan indien U hierover graag meer info wenst.

 

[1] Ontwikkeld door Professor Howard Gardner

[2] Ontwikkeld door Professor Spencer Kagan