1E GRAAD - A-STROOM

Lessentabel 1e graad - A-stroom: basisvorming

Zoals alle reguliere secundaire opleidingen A-stroom bieden wij in de basisvorming de volgende uren en vakken aan.

1e leerjaar: 27 uur
2e leerjaar: 25 uur

Lessentabel 1e graad - A-stroom: Modernisering secundair

Door de modernisering van het secundair onderwijs bieden wij naast de basisvorming de volgende extra uren aan. Hiermee willen we je ondersteunen, maar vooral ons aanbod laten ontdekken. Zo kan je bepalen of de richting bij je past. 

1e leerjaar: 5 uur verkennen, verdiepen en versterken(3 V’s)
2e leerjaar: 5 uur basisoptie kunst en creatie

*Cross creative lab: Dit schooljaar starten wij een nieuwe leerlijn op, genaamd ‘cross creative lab’. In de eerste periode van dit jaar (tot december) zal de focus liggen op B5 en B6. Na december zullen alle leerjaren het vak CCL in hun lessenrooster vinden

**B1: Aangezien onze leerlingen een vol programma volgen, is ervoor gekozen om de uren verdiepen/versterken(differentiatie) te integreren in de lessen Nederlands, wiskunde en Frans in de basisvorming. Verkennen zal worden vormgegeven in cross creative lab, muziek en speciaal voor onze opleiding in de uren klassieke dans zoals hierboven aangegeven.

***B2: Evenals in B1 worden ook in B2 uren versterken/verdiepen(differentiatie) aangeboden geïntegreerd in de basisvorming in wiskunde, Frans en Nederlands. Daarnaast laten wij onze leerlingen verder verkennen in cross creative lab, muziek en klassieke dans.

Lessentabel 1e graad - A-stroom: Extracurriculair programma

Onze opleiding biedt een heel eigen programma aan. Daarom zijn er naast de bovenstaande uren nog extracurriculaire uren, waaronder ook de uren dans.

1e leerjaar dans: 15 uur
2e leerjaar dans: 17 uur