Prix De Lausanne international dance competition

Elk jaar geven we de kans aan enkele laatstejaars om deel te nemen aan de Prix De Lausanne international dance competition.