Een school in beweging

Structuur

De balletwereld is de voorbije decennia erg veranderd. De Koninklijke Balletschool Antwerpen is mee geevolueerd en heeft zich aangepast aan de nieuwe noden die zichstellen. Uit een interne audit van 2009, onder leiding van Pascale Degroote, departementshoofd van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, bleek dat er voor de school een aantal opportuniteiten waren om door te groeien. De hogere eisen die dansgezelschappen vandaag stellen en de ambitie om internationale balletdansers op topniveau af te leveren, noopte de school om haar organisatiestructuur aan te passen.

De vzw Ballet Institute of Flanders werd opgericht om de artistieke balletopleiding van de topcultuurschool uit te bouwen, de balletopleiding te ondersteunen en de internationale uitstraling van de opleiding te vergroten. Stichters zijn de private stichting Stedelijk Onderwijs, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en het Koninklijk Conservatorium (departement van AP Hogeschool  Antwerpen)

De personeelsstructuur werd eveneens herbekeken.

De omschakeling van de Koninklijke Balletschool Antwerpen is nog in volle ontwikkeling. De nieuw uitgetekende structuur laat een flexibeler beleid naar leerlingen en leerkrachten toe, wat onmisbaar is in een mondiale discipline als ballet. Dankzij een ruimere omkadering is de school niet langer afhankelijk van het aantal leerlingen om leerkrachten, pianisten… tewerk te stellen en kan ze voluit gaan voor toptalent. De grootste vernieuwing en meerwaarde voor de leerlingen, is dat het aantal extra uren ballet sterk dat via de vzw BIF wordt ingericht. De leerlingen hebben zo een betere garantie op doorstroming naar de professionele danswereld.

Foto ballerina - rug