Geschiedenis

Dans in België

Dans in België dateert van meer dan 500 jaar geleden. De schilderijen van de legendarische Vlaamse meesters, 'De Bruiloftsdans in een schuur' van Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638), en 'Een Boerendans' van Peter Paul Rubens (1577 - 1640) zijn officiële ooggetuigenverslagen die bewaard en gedocumenteerd zijn op doek. Deze ondersteunen mee de rijke geschiedenis en de belangrijke artistieke en culturele betekenis en de erfenis van de dans in België.

Dans is altijd een onderdeel van de mens geweest. Net zoals wij evolueerde dans ook. Dans overleefde de oorlogen, hongersnoden, de pest, cultureel verval, en de opkomst en ondergang van wereldrijken. De oudste verslagen van dans in België dateren uit 1682. Deze chronologie van dans in België is de ongelooflijke grondslag en erfenis waarop de toekomst van onze studenten is gebouwd.

Geschiedenis van de Koninklijke Balletschool Antwerpen

Op verzoek van Jeanne Brabants werd de Koninklijke Balletschool Antwerpen in 1951 opgericht en startte zeer bescheiden als de Balletschool van de Koninklijke Vlaamse Opera maar kon zich na enkele jaren ten volle beginnen ontplooien binnen het Stedelijk Onderwijs.

Nu is de school een prestigieus instituut met zowel nationale als internationale uitstraling en erkenning waar klassiek dansonderricht en algemeen vormend onderwijs wordt verstrekt.

Hiermee is de Koninklijke Balletschool Antwerpen een unicum in ons land.

KBA Oude danszaal

Bloed, zweet en tranen

Dit alles is tot stand gebracht dankzij de onvoorwaardelijke inzet en de grote vakkennis van de opeenvolgende directies en het volledige personeel, door de bereidheid van verschillende politici en officiële diensten, en zeker door de bijzondere talenten van de leerlingen.Het zijn zij die de Koninklijke Balletschool Antwerpen eer aandoen in binnen- en buitenland, tijdens vele internationale wedstrijden en uitwisselingen en door het verwerven van een contract bij het KBvV of andere gezelschappen van wereldformaat. Om dit te verwezenlijken hebben zij een zeer veeleisende opleiding achter de rug en hebben ze zich veel opofferingen getroost.

Een chronologisch overzicht van de geschiedenis van de KBA

2019

Samen met de start van Junior Ballet Antwerp, krijgt de Koninklijke Balletschool Antwerpen een nieuwe algemeen directeur. Laura Baaijens volgt Gilbert Verhestraeten op als als directie.
 

2014

Nadia Deferm volgt Michael Shannon op als artistiek directeur. Samen met algemeen directeur Gilbert Verhestraeten is het opnieuw tot leven wekken van de internationale connecties en het uitbouwen van een junior company een groot doel. Ook dans op de kaart zetten in eigen land blijft een streven. 

 

 

 

 

 

 

2012

Er zijn 57 leerlingen van de Koninklijke Balletschool Antwerpen en de Stedelijke Basisschool Prins Dries die deelnemen aan ‘Doornroosje’ in Antwerpen en Gent. Eerder gingen reeds een aantal jongens mee op tournee naar Venetië en Luxemburg. Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Mathilde en Prinses Elizabeth wonen een voorstelling bij.

Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Mathilde wordt de Hoge Beschermster van de school. Ze is  aanwezig op de Sterrendansgala in de Vlaamse Opera waarbij afgestudeerde leerlingen uit binnen en buitenland zorgen voor een onvergetelijke avond.

KBA groepsfoto met Koningin Mathilde

2011

De school bestaat 60 jaar en Annick Liesenborghs wordt algemeen directrice.

2010

Alexandra Koltun volgt vanaf 1 september 2010 Kimmy Lauwens op als artistiek directrice. Nathalie Peeters wordt algemeen directrice van de school. De eerste ‘Summer Programme’ wordt georganiseerd. In november 2010 wordt Michael Shannon artistiek directeur.

2009

De Koninklijke Balletschool en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen nemen deel aan het balletgala ter ere van de zussen Brabants te Mechelen, ingericht door het Conservatoriumballet van Mechelen. Eveneens neemt de school deel aan het ITS dansfestival te Amsterdam. In september vindt voor de vijfde keer een internationale uitwisseling plaats met het Dans Conservatorium van Praag.

2008

De Koninklijke Balletschool neemt deel aan de internationale dansfestivals van Chemnitz te Duitsland en Tartu te Estland. Het Hoger Instituut voor Dans bestaat 35 jaar. De Koninklijke Balletschool danst samen met het H.I.D. een jubileumvoorstelling in deSingel. In september organiseert ze haar vierde internationale uitwisseling met het Nationaal Dans Conservatorium van Lissabon.

2007

De derde internationale uitwisseling met het Nationaal Dans Conservatorium van Lyon wordt georganiseerd. ‘Dans met de Balletschool!’ wordt voor de eerste keer georganiseerd en wordt door de andere Belgische dansscholen warm onthaald. Dankzij de sponsoring, komt de medische ondersteuning in haar startschoenen te staan.

2006

De 55ste verjaardag viert de school op 2 februari met een vierde Sterrendansgala. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde vereert de school met haar aanwezigheid. De Koninklijke Balletschool organiseert haar tweede internationale uitwisseling met het Nationaal Dans Conservatorium van Madrid. De eerste sponsorvoorstelling wordt door vzw Saltatio georganiseerd.

2005

De Koninklijke Balletschool komt in de kijker te staan met het programma ‘Lotgenoten’ van Jan Van Rompuy. De school organiseert haar eerste internationale uitwisseling met de Dans Academie van Hongarije. De school gaat ook mee op politieke missie naar China en wordt uitgenodigd om de choreografie van Toru Shimaki te dansen in Kobe, Japan. De vzw Saltatio wordt opgestart. Vanaf 1 september wordt de moderne richting ‘Dansscala’ de studierichting ‘modern ballet’, ingericht in de derde graad.

2004

De Koninklijke Balletschool neemt in juni deel aan het internationaal dansfestival van Maagdeburg te Duitsland. Nadine Delannoy volgt vanaf 1 september 2004 Walter Mast op als algemeen directrice.

2003

Kimmy Lauwens volgt vanaf 1 september 2003 Marinelle Pañeda op als artistiek directrice van de Balletschool.

2001

De Balletschool bestaat 50 jaar. De verjaardag wordt gevierd met een derde Sterrendansgala en de uitgave van het boek Vandaag is de toekomst – 50 jaar Balletschool. Ter gelegenheid van dit jubileum brengt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde een bezoek aan de Koninklijke Balletschool.

2000

Er zijn 107 leerlingen in het SIB, 32 in SILO 2, 14 leraars dans, 13 muziekbegeleiders en 19 leraars algemene vakken. Op 5 februari wordt de 80ste verjaardag van Jeanne Brabants gevierd. Tijdens een feestelijke dansvoorstelling in het Bourlatheater te Antwerpen werken vijf dansinstituten die zij heeft opgericht mee: het Stedelijk Instituut voor Ballet, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, het Hoger Instituut voor Dans, het departement van de Hogeschool Antwerpen, Danza Antiqua en Jeugd en Dans vzw. Op 13 mei wordt de 75ste verjaardag van Jos Brabants gevierd met een voorstelling waarop vier premières gedanst worden. De school neemt voor het eerst deel aan het Monaco Dance Forum.

school. In juli wordt aan de school de toelating verleend de naam ‘Koninklijk’ te dragen. Het Stedelijk Instituut voor Ballet wordt Koninklijke Balletschool Antwerpen.

1999

De optie ‘Dansscala’ (richting moderne dans) wordt door Marinella Pañeda in het leven geroepen voor studenten vanaf het 1ste jaar van de 3de graad. Het Hoger Instituut voor Dans bestaat 25 jaar. Er is een jubileumdansvoorstelling en de uitgave van het boek Dansen is een werkwoord. Voor het eerst worden leerlingen uitgenodigd voor de masterclasses van Danse en Luberon in Frankrijk.

1998

Op het einde van het jaar verzorgt de school een gastoptreden in Lyon met de Compagnie Temps Présent van Thierry Malandain. Ook geven ze een feestelijke dansvoorstelling Divertimento voor een kwartet bij het afscheid van Elli Faict, Andrée Marlière, Ana Maria Ugalde en Walter Van Opstal. Walter Mast wordt algemeen directeur op 1 september 1998.

1997

Voor het eerst wordt de Dansprijs Mathilde Schroyens uitgereikt. De winnaars zijn Alicia Borghten en Jan Nuyts. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt. De school neemt deel aan het Internationaal Festival in Amsterdam.

1996

Het tweede Sterrendansgala wordt georganiseerd voor de viering van 45 jaar Balletschool.

1995

In de wandelfoyer van de Stadsschouwburg te Antwerpen wordt een tentoonstelling 45 jaar Balletschool opgezet. Deze tentoonstelling hing permanent in de Agrippinna Vaganova Promenade, de grote gang van de Balletschool. Jeanne Brabants schrijft een boek over de Belgische theaterdans Les trois coups belge, een uitgave van Jeugd en Dans. Drieëntwintig leerlingen van het SIB volbrengen een succesvolle tournee in vier Japanse steden en er

1993

Het SIB organiseert een groots internationaal Balletscholenfestival in de Stadsschouwburg te Antwerpen, met medewerking van de Koninklijke Deense Balletschool van Kopenhagen, de John Cranko Schule van Stuttgart, de Royal Ballet School van Londen en het SIB.

wordt een gastoptreden verzorgd in St.-Pölten, Oostenrijk, tijdens het Malakov and Youth Festival.

1992

De Balletschool wordt progressief ingeschakeld in het Kunstonderwijs. Leerlingen van de school nemen deel aan het Intro-Dansgala te Arnhem in Nederland.

1991

De Balletschool bestaat 40 jaar. Er zijn nu 103 leerlingen, 23 leraars dans, 16 muziekbegeleiders en 19 leraars algemene vakken. De verjaardag wordt gevierd met een schitterend Sterrendansgala van oud-leerlingen van de school. Diezelfde avond huldigt men Jos Brabants voor haar jarenlange inzet als artistiek directrice. In dat jaar worden twee buitenlandse televisieopnamen gemaakt: voor de Franse zender TF1, met Berdien Stenberg, en voor de Nederlanse RTL4. De Balletschool verleent haar medewerking aan de Koningsfeesten in het Koninklijk Paleis te Brussel (met de Balletschool van Charleroi) en in het Sportpaleis te Antwerpen (met de Balletschool van Berlijn). Een eerste voorstelling in de Amsterdamse Stadsschouwburg wordt georganiseerd. Hiermee start een uitwisselingsprogramma met de Amsterdamse Balletacademie en andere grote buitenlandse balletscholen. De Balletschool verleent haar medewerking aan de viering van Toon Hermans in het Sportpaleis van Antwerpen. De eerste Internationale Dansstage is een feit en wordt vanaf dan jaarlijks georganiseerd.

KBA Ballet danseres

1990

De 70ste verjaardag van Jeanne Brabants wordt met een groot dansfeest gevierd in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Rina Barbier schrijft een boek over haar levenswerk, onder de titel Dans voor Waarden - Over Jeanne Brabants. In september 1990 wordt Jos Brabants opgevolgd door Marinella Pañeda.

1988

Dertig leerlingen van het SIB maken een studiereis naar Bulgarije voor de discipline karakterdans en doen een gastoptreden in La Baule, Frankrijk. De Rijksleergangen voor Danspedagogie worden het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie.

1987

In samenwerking met Jeugd en Dans wordt een eerste Kadans op touw gezet. Het is een groots dansfeest, waaraan 29 instellingen uit het kunstonderwijs en het privédansonderwijs uit de vijf Vlaamse provincies meewerken. De Kadansvoorstellingen worden nu nog steeds per provincie door Jeugd en Dans georganiseerd.

1986

Elli Faict wordt algemene directrice van het Stedelijk Instituut voor Ballet. Ze krijgt ook de leiding over de Stedelijke Leergangen voor Ballet, die aan het SIB gehecht worden. Jeanne Brabants richt de Beroepsvereniging voor Danspedagogen en Danskunstenaars op. Leraars van het SIB bezoeken het Vaganova Instituut in Leningrad (nu Sint-Petersburg) en de Bolshoi Balletschool in Moskou. 35 jaar SIB wordt gevierd met een tentoonstelling in de Antwerpse Stadsschouwburg.

1985

Het Stedelijk Instituut voor Ballet verleent haar medewerking aan Experiment, een initiatief van Jeugd en Dans en opvolger van de Choreografische Morgenden. Vanaf dat jaar verzorgt het SIB ook initiatievoorstellingen doorheen heel Vlaanderen. Daarnaast neemt de school deel aan de eerste Eurovisie Wedstrijd voor Jonge Dansers in Reggio Emilia, Italië.

1984

Jeanne Brabants richt de VZW Jeugd en Dans op, die een nauw samenwerkingsverband onderhoudt met het SIB.

1981

De Balletschool bestaat 30 jaar. Er zijn nu 99 leerlingen, 9 leraars dans, 10 muziekbegeleiders en 19 leraars algemene vakken. De dertigste verjaardag wordt feestelijk gevierd met voorstellingen van De Notenkraker, een coproductie met het Koninklijk Jeugdtheater van Antwerpen. In de Stadsschouwburg wordt een retrospectieve tentoonstelling ingericht. De Pedagogische Leergangen voor Klassieke Dans en Bewegingsleer worden de Rijksleergangen voor Danspedagogie met Aimé de Lignière als directeur.

1980

Het Stedelijk Instituut voor Ballet danst tijdens de grootse viering 150 jaar België in het Sportpaleis te Antwerpen. Leerlingen van de school verlenen hun medewerking aan de eerste Choreografische Morgen in de KVO en dansen op de galavoorstelling naar aanleiding van 10 jaar Ballet van Vlaanderen. Het Stedelijk Instituut voor Ballet verhuist naar de nieuwe Stadsschouwburg te Antwerpen, waar de school nu nog gevestigd is.

1979

Het SIB wordt opgenomen in de lijst van wereldvermaarde instituten, waaruit laureaten van de Prix de Lausanne kunnen kiezen om hun opleiding te voltooien.

KBA Ballet zw-w

1978

Koning Fabiola bezoekt het Koninklijk Ballet van Vlaanderen waarbij ook het voltallige Stedelijk Instituut voor Ballet aan haar wordt voorgesteld.

1977

De studenten uit de laatste twee jaren krijgen de kans om stage te lopen bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Samen met de operagroep van het KBVV zorgen ze voor een 1968

De school behaalt vier medailles in Varna: goud voor Jan Nuyts, zilver voor Rita Poelvoorde, prijs voor het beste danspaar en Prijs voor choreografie voor Jeanne Brabants voor Arabesque. In de loop van haar geschiedenis zal de Balletschool meer dan 75 medailles, prijzen en finaleplaatsen behalen tijdens internationale concours.

1976

De Balletschool bestaat 25 jaar. De verjaardag wordt gevierd met een fototentoonstelling, voorstellingen in het ICC te Antwerpen en met de uitgave van een fotoalbum 'Een kwart eeuw Balletschool'.

avondvoorstelling in de KVO. De danslerarenopleiding en het SIB richten een eerste colloquium in voor danspedagogen.

1974

De Balletschool verhuist naar de Lange Klarenstraat 11.

1973

Er werden faciliteiten gevonden voor een internaat, zodat ook leerlingen van buiten Antwerpen een opleiding kunnen volgen aan het SIB. Jeanne Brabants richt een professionele opleiding voor dansleraars op, de Pedagogische Leergangen voor Klassieke Dans en Bewegingsleer.

1971

De Balletschool bestaat 20 jaar. Over de jaren heen is ze uitgebreid tot een instelling met 126 leerlingen, 12 leraars dans, 7 muziekbegeleiders, 20 leraars algemene vakken. De verjaardag wordt gevierd met een tentoonstelling en talrijke optredens in het Internationaal Cultureel Centrum te Antwerpen en met de uitgave van een boek 20 jaar Dansen – Het Stedelijk Instituut voor Ballet.

1970

Jeanne Brabants wordt directrice van het eerste autonoom Vlaams balletgezelschap: het Ballet van Vlaanderen. Jos Brabants wordt directrice van het Stedelijk Instituut voor Ballet en Annie Brabants wordt directrice de avondschool voor amateurdansers, die onder haar leiding uitgroeide tot meer dan 1000 leerlingen. Het SIB wordt ingeschakeld in het systeem van de Stedelijke Leergangen voor Ballet, van het Vernieuwd Secundair Onderwijs en komt op het niveau van Technisch Onderwijs.

1966

Jeanne Brabants richt het Studio-Ballet op met leerlingen uit de hoogste jaren van de school en enkele ex-leerlingen die in het KVO-Ballet dansen. Dit is de eerste stap naar een zelfstandig balletgezelschap voor Vlaanderen.

1965

Wini Jacobs behaalt als eerste deelneemster van het SIB een eervolle vermelding en een diploma tijdens het Internationaal Balletconcours van Varna in Bulgarije.

1964

De Balletschool van de KVO wordt het Stedelijk Instituut voor Ballet (SIB). De drie zussen Brabants zetten zich allemaal in voor het balletonderwijs in Antwerpen. Annie Brabants geeft les aan de allerjongsten van 8 tot 12 jaar in de Prinsstraat 24. De leerlingen van 12 tot 15 jaar krijgen les van Jos Brabants in de Lamorinièrestraat. Jeanne Brabants blijft zich inzetten voor de oudere leerlingen en leidt ze van school naar carrière.

1961

Tien jaar na de oprichting van de school wordt ze onafhankelijk van de opera en wordt ze, door toedoen van schepen voor Onderwijs Mathilde Schroyens, jaar na jaar ingeschakeld in het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen. Dans- en algemeen vormend onderwijs worden gecombineerd en er wordt een wettelijk diploma afgeleverd. De laatstejaarsstudenten, dansleraars en muzikaal begeleiders volgen vanaf nu regelmatig stages in het buitenland.

KBA Oude danszaal_2

1960

Vanaf dat jaar treedt de school regelmatig op voor televisie zoals bijvoorbeeld voor ‘Ballet voor Debutanten’, een maandelijks programma dat gedurende 3 jaar uitgezonden wordt.

1958

De school verhuisde naar een nieuwe locatie in de Kolveniersstraat 16, waar het uitzicht op de tuin van het Rubenshuis een ware inspiratiebron vormde. Bovendien werd de personeelslijst aangevuld met Jos Brabants, de zus van Jeanne, en Rose d’ Ivry als leraressen ballet in de avondschool.

1954

Het eerste jaarlijks eindejaarsrecital ging door in de Koninklijke Vlaamse Opera. Ook op zondag werden er regelmatig voorstellingen gegeven, de zogenaamde ‘Morgenden van de dans’.

1953

De Balletschool voerde het oude gebruik van de “Intrede van de Maagd van Antwerpen” op tijdens het eerste bal van de burgemeester, tegelijkertijd het eerste optreden van de school.

1952

Naast de avondschool werd ook een dagschool opgericht voor leerlingen vanaf 14 jaar.

1951

Op initiatief van Jeanne Brabants en met de steun van burgemeester Lode Craeybeckx wordt de Balletschool van de Koninklijke Vlaamse Opera opgericht. Het eerste schooljaar was louter avondonderwijs. Eenenzestig leerlingen werden begeleid door twee leerkrachten; Jeanne Brabants was verantwoordelijke voor de dansvakken en de algemene leiding, terwijl Leo DeBacker de pianobegeleiding verzorgde. Het was de eerste professionele dansschool. Deze was eerst gedurende enkele maanden gevestigd in de school aan de Leguitstraat, en vervolgens aan de Oever 11 te Antwerpen.