Leerlingenraad

De leerlingenraad in KBA

Leerlingen in KBA hebben recht op inspraak.
Via de leerlingenraad kunnen leerlingen nieuwe ideeën, vragen en problemen in verband met de school duidelijk maken.
De leerlingenraad dient om activiteiten te organiseren en is een kanaal om voorstellen te doen voor nieuwe activiteiten.

Wat zijn de taken van de leerlingenraad?

  • behartigen van de belangen van alle leerlingen
  • activiteiten regelen en organiseren in het belang van leerlingen , of die ten goede komen aan de sfeer op school
  • voorstellen doen van nieuwe activiteiten
  • problemen en noden kenbaar maken
  • leerlingen inspraak geven in de gang van zaken binnen de school

Wie is lid van de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten de vertegenwoordigers uit elke klas, die op democratische wijze door de klasgenoten verkozen werden. Zie lijst.
Ieder schooljaar wordt ook een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen. De voorzitter verzamelt de agendapunten voor  elke vergadering en leidt de vergaderingen.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

Alle vergaderingen worden aangekondigd op het prikbord of via Smartschool bekend gemaakt. Het aantal vergaderingen is afhankelijk van de voorstellen en activiteiten.

Hoe werkt de leerlingenraad?

De leerlingenraad heeft een eigen reglement en beslist zelf wie uitgenodigd wordt op de vergaderingen. In deze vergaderingen kunnen de klasvertegenwoordigers hun puntjes melden. In samen spraak met de hele raad word dit in een verslag genoteerd dat op zijn beurt naar de directie verstuurd wordt. Tijdens de vergaderingen proberen wij telkens nieuwe activiteiten te plannen die winst geven en zo het budget voor de activiteiten vergroten.