Ouderraad

Wanneer kinderen van hun passie hun beroep willen maken…

Als ouder van een dochter of zoon die op jonge leeftijd kiest om een artistieke richting te volgen, word je al snel geconfronteerd met vragen over hun toekomst, hun zekerheid, hun beroep. Het antwoord is kort en hard: die is er niet en zal er nooit zijn.
Maar gedreven door hun passie, hun dagdagelijkse overgave en hun doorzetting om te bereiken wat ze voor ogen hebben, word je snel opgeslorpt in ‘de wereld van ballet en dans’.

De ouderraad van KBA wijkt, net zoals de school zelf,  behoorlijk af van eender welke andere school op secundair niveau.
De Koninklijke Balletschool telt in de 6 middelbare jaren slechts een honderdtal leerlingen. Hiervan komen 30% uit het buitenland: Japan, USA, Spanje, Nederland…
De Belgische leerlingen komen uit alle hoeken van het land.

Onze ouderraad kent het geluk gemotiveerde mensen te vinden, die de trip richting Antwerpen de moeite waard vinden. Samen helpen we de school waar mogelijk.
Maar er is meer. De werking van een school die zich op wereldvlak kan meten met elke andere balletschool, kost handenvol geld: buitenlandse competities, voorstellingen, stages, externe leerkrachten, dansvloeren, taalopleidingen voor anderstalige leerlingen, extra ondersteuning...
Het is slechts een greep uit de vele extra behoeftes die eigen zijn aan deze opleiding.
De werking van de ouderraad is echter een welgekomen ondersteuning voor de school: financieel, maar ook logistiek.

Bestuur van de ouderraad

Voorzitter Ineke Schrijvers
Secretaris  
Penningmeester Nico Verbilt