3 by Ekman

3 by Ekman door het Aalto Ballet Essen.

Dit jaar gaan we naar de voorstelling "3 by Ekman" door het Aalto Ballet Essen op 25 november georganiseerd door de Vrienden Van de Balletschool. Onze studenten van B5 & B6 zullen ook de kans krijgen om les te krijgen van Ben Van Cauwenbergh, intendant bij het Aalto Ballet Essen. 

This year we are going to the performance "3 by Ekman" by Aalto Ballet Essen on 25 November organized by Vrienden Van de Balletschool. Our students from B5 & B6 will follow a class given by the intendant of the company, Ben Van Cauwenbergh.

woensdag 25 oktober 2017