Visie

Visie

Alle medewerkers van de Koninklijke Balletschool Antwerpen waken over het rijke erfgoed van klassiek ballet en hedendaagse dans. Deze erfenis vormt enerzijds de basis waar de toekomst van de studenten op gebouwd wordt. Anderzijds streeft de Koninklijke Balletschool Antwerpen naar een strategisch evenwicht tussen tradities, diversiteit en innovatie.
De Koninklijke Balletschool Antwerpen optimaliseert op alle mogelijke manieren de werkgelegenheidskansen van de leerlingen.

De Koninklijke Balletschool Antwerpen wil:

  1. de school uitbouwen tot een excellent opleidingsinstituut op wereldniveau
  2. dans- en podiumervaringen van leerlingen optimaliseren en maximaliseren tijdens wedstrijden, workshops, gala’s en festivals in zowel binnen- als buitenland
  3. de carrièreplanning van leerlingen en medewerkers professionaliseren
  4. garant staan voor een “state-of-the-art” dansinfrastructuur het uitwerken van partnerships en uitwisselingsprogramma’s met internationale balletscholen en gerenommeerde gezelschappen verder uitbreiden
  5. een vorming aanbieden die leidt tot een diploma secundair onderwijs
  6. de fondsenwerving en sponsoring opvolgen om haar missie waar te maken
  7. de samenwerking optimaliseren met het Koninklijk Ballet Vlaanderen/de Vlaamse Opera
  8. de media-aandacht voor en de publieke erkenning van de school verhogen