Kriebel

kleuter- en lagere school

Kriebel

Troeven

  • Contract- en hoekenwerk
  • Projectwerking
  • Groepswerk
  • Taalactivering
  • Groene speelplaats
  • Kleuterturnen

Onze school biedt ook onderwijs aan anderstalige ouders

Inge Vanparys
Leerkracht 2de leerjaar
Inge Vanparys, leerkracht 2de leerjaar in Stedelijke basisschool kriebel

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen aanvaard worden zoals ze zijn

Maja Vossen
Kleuterjuf 3de kleuterklas
Maja Vossen, kleuterjuf in Stedelijke Basisschool Kriebel

Ik kom met een goed gevoel naar school en ga met een goed gevoel naar huis

Marni Nok
Zorgjuf
Marni Nok, zorgjuf in Stedelijke Basisschool de Kriebel

"School maken" doe je met iedereen: ouders, leerlingen en leerkrachten...

Anke Verbergt
Directeur
Anke Verbergt, directeur van de basisschool kriebel te Deurne

Project in de kijker

Kijk eens aan, echte artiesten hebben we op onze...