Kriebel

kleuter- en lagere school

2de leerjaar

w

Wij leren in de tweede klas al vlotjes rekenen met + en - en tellen tot 100.We oefenen heel hard onze maaltafels in door oefeningen op papier te maken maar ook door heel wat maaltafelspelletjes in de klas of op de speelplaats. 

Met de klas lezen we heel veel : racelezen, koorlezen, alleen lezen in een boekje. Connectlezen doen we met kinderen, die het wat moeilijker hebben. Onze tweedeklassers bereiken dit schooljaar avi leesniveau E4.