Kriebel

kleuter- en lagere school

3de leerjaar

nl

In het derde leerjaar leren onze kinderen mooi gevormde zinnen schrijven,

en we lezen tot 180 minuten per week !

De kinderen moeten gericht leren luisteren en opdrachten correct leren uitvoeren.

De spellingsregels en het alfabet zijn nu ook voldoende gekend.

Netjes en duidelijk schrijven, zowel met hoofdletters en leestekens, staat ook op ons programma.

We leren dit jaar ook heel wat meer over verkeer, de seizoenen, oriëntatie en afval sorteren.

We leren kloklezen tot op 5 minuten nauwkeurig en kennen de dag-, maand- en jaarkalender.