Kriebel

kleuter- en lagere school

5de leerjaar

frans

In ons vijfde leerjaar krijgen de kinderen een heel pak nieuwe dingen aangeleerd.  

De verschillende aspecten van cultuur komen alsmaar meer aan bod vanaf nu. 

De leerlingen krijgen een beter inzicht in hun leefwereld en daarbuiten.  

Ze leren over het functioneren in de maatschappij.

De eerste lesjes Frans staan ook op het programma. 

Op wiskundig vlak leren ze oppervlakte berekenen van meetkundige figuren,

percentages berekenen, kommagetallen vermenigvuldigen, 

inhoud berekenen en verhoudingen bepalen, ...

Er wordt veel geoefend op begrijpend kunnen lezen, dit wordt alsmaar belangrijker.  

Op vlak van wereldoriëntatie wordt de basis gelegd van hun geschiedkundige kennis.  

Ze leren over het ontstaan van de wereld en over het begin van de beschaving.