Kriebel

kleuter- en lagere school

6de leerjaar

wo

In onze zesde klas zitten onze laatstejaars en dit is toch wel heel speciaal...

Een grondige voorbereiding op de middelbare school dient zich aan.  

Hun persoonlijke interesses en mogelijkheden worden uitgediept en besproken samen met het leerkrachtenteam, de ouders en het CLB. 

De stap naar het middelbaar nemen zij immers niet alleen... Een grondige analyse gaat hieraan vooraf en dat vinden zij spannend !

Via een stukje oude en hedendaagse geschiedenis leren zij ook hun visie op de maatschappij te verruimen.

Ze krijgen een beter inzicht in de verschillende culturen en breiden hun kennis van de wereld op aardrijkskundig vlak uit.

De opgedane kennis van het vijfde leerjaar wordt verder uitgediept.  

Op het einde van het schooljaar wordt hun afscheid van de lagere school gevierd, een echte proclamatie mèt feest achteraf...