Kriebel

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

De contactpersonen voor onze school zijn Steven Embrechts en Tinne Bosmans.  

Je kan hen bereiken via het algemeen nummer van het CLB : 03 206 13 11

of via mail : steven.embrechts@so.antwerpen.be  of  tinne.bosmans@so.antwerpen.be