Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Elk studiedomein heeft studierichtingen met meer theorie of met meer praktijk:

  • Theoretische studierichtingen bereiden je voor op verder studeren (hogeschool of universiteit), dit zijn studierichtingen met een doorstroomgerichte finaliteit.
  • Studierichtingen met veel praktijklessen zorgen ervoor dat je na je opleiding meteen kan gaan werken. Dit zijn dus studierichtingen met een arbeidsmarktgerichte finaliteit
  • Maar er zijn ook studierichtingen met een dubbele finaliteit: je kan ervoor kiezen om verder te studeren, maar je bent ook klaar om meteen te gaan werken.

ASO - Algemeen secundair onderwijs
Je krijgt een algemene vorming met veel theorie en algemene vakken. Je hebt bijna geen praktijk. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs. (Finaliteit doorstroom)

TSO - Technisch secundair onderwijs
Je krijgt een algemene vorming met veel aandacht voor technische en praktijkvakken. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs, specialisatiejaren of om te gaan werken. (Finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit)

KSO - Kunst secundair onderwijs
Je krijgt een algemene vorming met theorie over kunsttechnieken en ook praktijkvakken. Je wordt voorbereid op hoger onderwijs of om te gaan werken. (Finaliteit doorstroom of dubbele finaliteit)

BSO - Beroeps secundair onderwijs
Je krijgt een erg praktische opleiding met minder algemene vakken. Je wordt voorbereid om te gaan werken. (Finaliteit arbeidsmarkt)