Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Beeldende Kunst

Over deze studierichting

Dubbele finaliteit
3e graad - kso

Werk je graag creatief met verschillende materialen en technieken om je verbeelding te visualiseren? Bezoek je tentoonstellingen en krijg je inspiratie door het kijken naar en beleven van kunst? Dan is deze studierichting iets voor jou!

Binnen de richting Beeldende Kunst leer je denken in concepten en zet je deze om in vorm en beeld. Je onderzoekt en experimenteert aan de hand van verschillende werkvormen, zowel tweedimensionaal, driedimensionaal als digitaal.

Waarnemingstekenen en modeltekenen vormen een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. 

Je exploreert, experimenteert, reflecteert, creëert en exposeert eigen werk. Zelfstandig werken, enthousiasme, artistieke vorming en persoonlijke groei staan centraal. 

Via een breed aanbod van kunsttheoretische, manuele en digitale vakken wordt je kritisch en artistiek denken gestimuleerd. Projectwerking, werkweken en uitstappen binnen het vakgebied zijn een belangrijk onderdeel van je studie. 

Ontdek meer in deze video.

Je leert:

  • je vrij en expressief uitdrukken in zowel gekende als nieuwe technieken en kunstvormen. Je zoekt de meest geschikte manier om je denken en voelen artistiek vorm te geven.
  • over verschillende kunstdisciplines die met de vrije hand kunnen beoefend worden. Gaandeweg worden eigen inbreng, interpretatie en expressiviteit belangrijker.
  • met verschillende technieken en materialen je persoonlijke visie weer te geven.
  • zelfstandig keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, emotioneel autonoom beslissen.
  • beeldtaal lezen en gebruiken om je eigen kijk op de beeldende kunst te ontwikkelen.
  • werken aan een artistiek en creatief proces, omgaan met technieken.

Na het behalen van je secundair diploma binnen de studierichting Beeldende Kunst ben je klaar om verder te studeren.