Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Publiciteit en Illustratie

Over deze studierichting

3e graad - bso

In dit zevende specialisatiejaar:

  • diep je je kennis verder uit over typografie, computertekenen, compositie.
  • je verbetert je tekenvaardigheden en werkt zelfstandig illustratie- of publiciteitsopdrachten uit van ontwerp tot drukwerk.
  • je maakt kennis met de nieuwste professionele software en artistieke trends, die je kunnen helpen om opdrachten te vertalen naar commerciële en artistieke flyers, folders, affiches en verpakkingen.

Wat?

  • Doelgericht waarnemen en weergeven.
  • Tekenkundige vaardigheden aanscherpen en kunnen toepassen, vaak in buitenschoolse opdrachten.
  • Kennis van digitale tekenprogramma’s verwerven (Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign).
  • De theorie van de reclame leren kennen.
  • Aspecten i.v.m. reclame kunnen aanvoelen, uitdiepen en zo creatief mogelijk kunnen toepassen.
  • Het verwerven van attitudes eigen aan het vak (zin voor verantwoordelijkheid, stiptheid, aanvaarden van kritiek, samenwerken, stressbestendigheid, …).

Onze aanpak

In de studierichting publiciteitsgrafiek bereiden we je voor op een beroep in de grafische en publicitaire sector. Een groot deel van de opleiding bestaat uit het inoefenen van praktische vaardigheden en het verkennen van de beeldende en grafische kunsten.

Je leert publicitaire opdrachten uitwerken: ontwerpen, uitwerken, drukklaar maken en presenteren. De vaardigheden en competenties om dit te kunnen, worden zowel manueel als digitaal met grafische computerprogramma’s aangeleerd.
We trachten de beroepswereld zoveel mogelijk te benaderen om de overgang van opleiding naar werkvloer te versoepelen. Daarom worden er stages ingericht en worden nieuwe trends en middelen nauwgezet opgevolgd.
Je kennis en algemene ontwikkeling wordt verruimd door in te spelen op de actualiteit en het thematisch aanbieden van algemene vakken. Specifieke vakken geven je inzicht in onze beeldcultuur en de publicitaire sector.

De opleiding richt zich op creatieve mensen die interesse hebben voor vormgeving, communicatie en grafische beeldvorming.
De leerling kan, in functie van een opdracht, naar authentieke oplossingen zoeken en het eindresultaat motiveren.
De leerling zal zelfstandig moeten leren werken en opdrachten volgens opgegeven normen tot een goed einde brengen. Nauwkeurigheid, plannen en stiptheid spelen hier een belangrijke rol.
Het is noodzakelijk dat de leerling bereid is buiten de schooluren te werken om vaardigheden te oefenen en inzicht op vlak van vormgeving te verruimen.