Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Vrije Beeldende Kunst

Over deze studierichting

3e graad - kso

Naast een brede theoretische algemene vorming, creëer je kunst gebruik makend van allerlei beeldende technieken. De lessen kunstgeschiedenis, de cultuurreizen en tentoonstellingsbezoeken vullen je praktijkervaringen aan en verrijken je persoonlijk werk.

Teken jij voor deze opleiding? Ontdek meer in deze video.

Je leert:

  • je vrij en expressief uitdrukken in zowel gekende als nieuwe technieken en kunstvormen. Je zoekt de meest geschikte manier om je denken en voelen artistiek vorm te geven.
  • over verschillende kunstdisciplines die met de vrije hand kunnen beoefend worden. Gaandeweg worden eigen inbreng, interpretatie en expressiviteit belangrijker.
  • in de vrije beeldende kunst staat de expressie je eigen gevoelens, ervaringen en ideeën centraal stellen.
  • met verschillende technieken en materialen je persoonlijke visie weer te geven.
  • zelfstandig keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen, emotioneel autonoom beslissen.
  • beeldtaal lezen en gebruiken om je eigen kijk op de beeldende kunst te ontwikkelen.
  • werken aan een artistiek en creatief proces, omgaan met technieken.

Je hebt vakken zoals waarnemingstekenen, grafiek, schilderkunst, 3D-werk, ...
Afhankelijk van het advies van de leerkrachten is het mogelijk dat je meer of minder praktijklessen krijgt.

Volg ons YouTube kanaal voor meer video's.

vrije beeldende kunst fotoOnze aanpak

In de studierichting Vrije Beeldende Kunst stellen we de  algemene individuele ontplooiing van de leerling centraal.  We bereiden onze leerlingen voor om met een open geest in de samenleving te functioneren.

In de 3° graad  Vrije Beeldende Kunst laten we de leerlingen meer zelfstandig en zelfkritisch werken :  de leerlingen zoeken naar de eigen interesses, bekwaamheden en competenties.

In het laatste jaar is er een geïntegreerde proef (GIP) waarin een samenwerking tot stand komt tussen de theoretische vakken zoals Nederlands, kunstgeschiedenis en de kunstvakken. In deze opdracht wordt een verband gerealiseerd tussen het inhoudelijk conceptueel denken en het visueel voorstellingsvermogen van de leerling.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, zijn behalve de creatieve uitwerking, eveneens algemene onderzoekcompetenties en schrijfvaardigheden vereist zoals in het hoger onderwijs. Op die manier diepen leerlingen hun talenten verder uit en worden ze goed voorbereid om een groter inzicht te verwerven in het ruime aanbod van doorstroommogelijkheden.

Niet alleen artistieke beroepen vragen om visuele en creatieve vaardigheden, maar ook de wetenschap en het bedrijfsleven. Met culturele projecten en buitenschoolse kunstactiviteiten openen we nieuwe horizonten.