Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Woordkunst-Drama

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
3e graad - kso

Ben je een echte speelvogel, dramaqueen of een geboren verteller? Hou je van taal, dans, beeld en muziek? En deins je er niet voor terug om op een podium te staan?

Dan is Woordkunst-Drama iets voor jou!

In deze studierichting gaan je persoonlijke en artistieke ontwikkeling hand in hand. Al spelend ontdek je jezelf, de taal van de podiumkunsten en de wereld om je heen. Spelplezier, eigenzinnigheid, expressie, reflectie en samenwerking staan daarbij centraal.

In de kunstvakken onderzoek je naast tekst, ook de kracht van beweging, geluid, muziek en beeld op scène. In de 2e graad ontwikkel je je als ‘makende speler’: je verwerft heel wat technische vaardigheden en exploreert diverse bouwstenen, stijlen en technieken binnen de verschillende kunstvakken. Al spelend en improviserend zet je ook je eerste stappen als maker. In de 3e graad ligt de focus op jou als ‘spelende maker’: de bagage uit de 2e graad gebruik je steeds zelfstandiger in het uitwerken van eigenzinnige creaties, zowel individueel als in groep. Maar steeds vanuit actief spelonderzoek op de vloer.

Bovendien ga je niet alleen zelf spelen, vertellen, zingen, musiceren, bewegen en filmen, maar ontdek je via culturele uitstappen ook heel wat inspirerende kunstenaars en leer je gericht kijken naar diverse podiumvoorstellingen. 

Naast de gewone lessen is er veel aandacht voor projectwerking en het maken en presenteren van korte toonmomenten en volwaardige voorstellingen. In deze creaties word je via onderzoek en experiment uitgedaagd de verschillende kunstvakken met elkaar te verbinden. Daarbij gaan we zoveel mogelijk op zoek naar een link met je eigen leefwereld én de wereld die ons omringt. 

De opleiding biedt, naast de kunstvakken, ook een veelzijdig pakket aan algemene vakken. Woordkunst-Drama is daardoor een artistieke én theoretische opleiding die je zowel voorbereidt op het hoger kunstonderwijs als op een breed scala aan bacheloropleidingen. Vooral sociale, talige en creatieve studierichtingen vormen een vanzelfsprekend vervolg. De combinatie van de algemene - en kunstvakken maakt de opleiding uitdagend en vraagt daarom om de nodige inzet en toewijding.

Bekijk onze Instagram en Facebook of het volgende filmpje

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn volgende klassen volzet verklaard:

  • 6e jaar Woordkunst-Drama

Vakken uit de specifieke vorming

Maaklabo (3u)

Het maaklabo vormt het ‘kloppend hart’ van het pakket kunstvakken. Het vormt een vrijhaven waarin je jouw eigenzinnigheid als ‘spelende maker’ exploreert binnen verschillende creatieprocessen waarin inspiratie, reflectie, onderzoek, experiment, vormgeving en presentatie centraal staan. 

Zowel individueel als in groep werk je aan korte en langere theatrale creaties vanuit actief spelonderzoek op de vloer. Je eigen spelontwikkeling blijft ook hier een belangrijke rode draad. Je doorloopt daarbij de verschillende fasen van een creatieproces. Het vertrekpunt kan allerlei zijn: een theatertekst, een thema, een kunstwerk of een persoonlijke fascinatie. Je creëert daarbij zowel vanuit diverse bestaande tekstbronnen (theaterteksten, monologen, poëzie, proza, …), maar gaat ook aan de slag vanuit improvisatie en zelfgeschreven tekstmateriaal.

Gaandeweg integreer je steeds zelfstandiger de bouwstenen en technieken van de verschillende kunstvakken op een eigenzinnige manier, op zoek naar een geschikte theatrale vorm voor wat jij wil vertellen aan een publiek. De andere kunstvakken ondersteunen zo mee het maaklabo en haken zich eraan vast. Je zoekt tot slot ook naar een geschikte presentatievorm en speelt je eigen creaties voor publiek.

Doorheen de werkprocessen leer je voortdurend aandachtig kijken naar en reflecteren over andermans en eigen werk. Zo ontdek je al spelend en makend wat theater kan zijn en hoe het kan werken.

Spel- en stemtraining (2u)

Het vak ‘spel- en stemtraining’ is gericht op de verdere technische ontwikkeling van je twee belangrijkste instrumenten als speler: stem en lichaam. Je werkt aan ademhaling, ademsteun, projectie, uitspraak en articulatie. Maar ook aan lichaamsbewustzijn, fysieke doorstroming, fysieke transformatie, fysieke improvisatie en samenspel.

Daarnaast word je uitgedaagd om als speler en verteller met verschillende soorten tekstmateriaal onderzoekend aan de slag te gaan: polylogen, dialogen, monologen, gedichten, verhalen, … Zo ontwikkel je verder je vaardigheden als speler en verteller én leer je meteen je technische bagage op vlak van stem en lichaam toe te passen in het spelonderzoek met bestaand tekstmateriaal.

Dramaturgie en theatervormgeving (2u)

In het vak ‘dramaturgie en theatervormgeving’ laat je je als ‘spelende maker’ inspireren via kennismaking met verschillende hedendaagse theatergezelschappen en -huizen én met het werk en de werkwijze van specifieke podiumkunstenaars: uit verschillende theaterstromingen, -stijlen en – vormen, uit heden én verleden. Daarnaast leer je voor de projecten uit het ‘maaklabo’ inspiratiebronnen vanuit diverse hoeken te verzamelen gelinkt aan de specifieke tekst of het thema waarrond je werkt.

Naast die inspiratie leer je ook met een scherpe en kritische blik theaterteksten lezen en analyseren én podiumvoorstellingen bekijken en bespreken, zowel inhoudelijk als vormelijk. Je leert ze ook plaatsen in een ruimere maatschappelijke en artistieke context en er inspirerende inzichten uit te halen die je kan toepassen in eigen maakprojecten.

Tot slot onderzoek je hoe je naast tekst via scenografie, kostuum, licht, muziek, geluid, video en multimedia vorm kan geven aan een eigenzinnig, theatraal universum op scène. We benaderen daarvoor het theater als een tekentaal en laten ons inspireren door kunstenaars uit verschillende disciplines.

Gaandeweg ontdek je zo een grote diversiteit aan theatrale stijlen, bouwstenen, inzichten, principes en technieken die je kan inzetten in eigen creaties. Op die manier ondersteunt het vak de creatieprocessen uit het ‘maaklabo’ op vlak van inspiratie, analyse en vormgeving.

Dans en beweging (2u)

In de lessen ‘dans en beweging’ werk je verder aan je technische vaardigheden binnen verschillende dansstijlen die in de 2e graad aan bod kwamen, maar nog steeds met nadruk op hedendaagse dans.

Naast deze technische ontwikkeling is er vooral ook aandacht voor improvisatie en choreografie, waarin je steeds meer zelfstandig en eigenzinnig gaat experimenteren met verschillende bouwstenen en technieken.

Je leert daarin je eigen lichaam bewust op een theatrale manier in te zetten. Je onderzoekt hoe je jouw lichaam via beweging en dans op een expressieve en communicatieve manier kan aanwenden op de scène. Zo leg je een link tussen bewegen, spelen en theatermaken en ondersteunt dit vak ook de projecten uit het ‘maaklabo’.

Je laat je daarbij inspireren door verschillende choreografen uit de dansgeschiedenis én het hedendaagse veld. Maar ook ruimer door podiumkunstenaars die beweging in hun werk opzoeken.

Muziek en zang (2u)

In de lessen ‘muziek en zang’ werk je verder aan je individuele stemtechniek en zing je samen in koorverband divers repertoire.

Daarnaast experimenteer je steeds meer zelfstandig en eigenzinnig met muzikale bouwstenen en (digitale) technieken via improvisatie- en compositie-opdrachten, met het oog op theatrale toepassingen (bijv. soundscaping). Zo exploreer je hoe muziek, zang, maar ook geluid op een expressieve, communicatieve en verbeeldingsvolle manier op scène kunnen ingezet worden.

Je laat je daarbij inspireren door verschillende muziekgenres, componisten en singer-songwriters, maar ook ruimer door beeldend - en podiumkunstenaars die in hun werk geluid, muziek of zang integreren.

Atelier beeld en geluid (1u)

Het ‘atelier beeld en geluid’ vormt een audiovisuele onderzoeks- en vormgevingsplek die modulair wordt gekoppeld aan de creatieprojecten uit het ‘maaklabo’.

Je verfijnt je technische vaardigheden (bijv. montage), onderzoekt verder je persoonlijke beeldtaal en exploreert hoe audiovisuele toepassingen op scène een theatrale meerwaarde kunnen vormen voor de creaties uit het ‘maaklabo’. Deze toepassingen zijn gericht op de theatrale en communicatieve waarde van zowel (bewegend) beeld als van geluid; én van hun onderlinge verbondenheid.

Je laat je daarbij inspireren door de beeldtaal van (animatie)films, documentaires, video-art, … en door hedendaagse beeld- en geluidskunstenaars.

 

Wil je je inschrijven?

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat de kunstvakken binnen de afdeling Woordkunst-Drama inhouden, van hoe we werken en wat je slaagkansen zijn, organiseren we voor nieuwkomers in het derde, vierde en vijfde jaar een oriëntatieproef.

Tijdens deze proef werk je met een aantal leerkrachten uit de opleiding in verschillende korte workshops, gericht op ‘dans en beweging’, ‘muziek en zang’ én ‘spel’. Voor ‘spel’ leer je thuis een opgelegde dialoog uit het hoofd waarmee je in de workshop via verschillende opdrachten aan de slag gaat. Daarnaast bereid je ook een monoloog voor die je op geheel eigen wijze brengt voor de leerkrachten. Tot slot volgt er nog een kort gesprek waarin we polsen naar je schoolloopbaan en motivatie voor de richting.

Nadien geven we je een advies: is Woordkunst-Drama iets voor jou? 

De oriëntatieproef gaat door op: vrijdag 30 juni 2023 en maandag 28 augustus 2023, telkens om 13u.

Bij je (voor)inschrijving ontvang je een brief met meer informatie en de te leren teksten.