Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Studierichtingen

Onze school biedt een brede waaier aan creatieve en artistieke richtingen aan binnen het studiedomein Kunst en Creatie.

Leer onze studierichtingen en vakken kennen. Je kan ook de lessentabellen raadplegen.

2de graad

Op 1 september 2021 startte de modernisering in de 2de graad van het secundair onderwijs. De studierichtingen worden ingedeeld volgens studiedomein en volgens finaliteit (wat is het einddoel van de studierichting?). Sommige studierichtingen blijven, andere krijgen een nieuwe naam en invullingen, sommige opleidingen verdwenen en er komen er enkele nieuwe bij.

3de graad

Se-n-Se