Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Vestigingen

Kempischdok-Westkaai 61 I 2000 Antwerpen I 03 432 70 00

 • Beeldende en archtitecturale kunsten
 • Vrije beeldende kunst
 • Design & expo+
 • Printmedia press
 • Printmedia prepress

Noorderlaan 52c I 2060 Antwerpen I 03 289 16 60

 • Grafische media
 • Multimedia
 • Publiciteitsgrafiek
 • Schilderen en decoratie

Bredastraat 25 I 2060 Antwerpen I 03 770 88 27

 • Woordkunst drama

Eikenstraat 8 I 2000 Antwerpen I 03 212 19 40

 • Audiovisuele vorming
 • Fotografie
 • Haarzorg